Masterprogram / Sivilingeniør 2-årig, Trondheim

Produktutvikling og produksjon

DNV Fuel Fighter har laget en snerten liten bil. Foto: Geir Mogen/NTNU

Om produktutvikling og produksjon

Ved produktutvikling og produksjon (engelsk: Mechanical Engineering) lærer du hvordan nye produkter utvikles og produseres for å skape en forretningsmulighet. Studiet består av en god blanding praksis og teori som gjør at du vil få en unik kompetanse i hvordan man identifiserer, analyserer og løser komplekse og sammensatte problemer.


Opptak

Søknadsfrist 15. april 2018

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Det er ett opptak i året og du søker via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp ca. 25 studenter. Se om du kvalifiserer til opptak.


Jobbmuligheter

Med den allsidige tekniske kompetansen du oppnår gjennom en mastergrad i produktutvikling og produksjon, spesielt i form av en kombinasjon av praktisk og teoretisk kunnskap, stiller du svært sterkt på arbeidsmarked med store valgmuligheter i form av ulike arbeidsområder ut i fra dine ønsker og interesser. Les intervjuer med tidligere studenter for et lite innblikk.


Studiets oppbygning

Masterstudiet i produktutvikling og produksjon er to-årig, og bygger på en bachelorgrad innen tilsvarende fagområder fra teknisk høyskole, eller lignende. 

Studenter som tas opp til to-årig master hos oss følger en av studieretningene:


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen

Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi / sivilingeniør
Studieprogramkode: MIPROD
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Opptak: NTNU søknadsweb
Søknadsfrist: 15. april

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for energi- og prosessteknikk
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Ansvarlig fakultet:
Fakultet for ingeniørvitenskap

Informasjonen gjelder for inneværende studieår