Masterprogram / Sivilingeniør 2-årig, Trondheim

Produktutvikling og produksjon

– Studiets oppbygging

Studieprogrammet Produktutvikling og produksjon har en lang og solid tradisjon for å ta opp studenter med bakgrunn fra ingeniørhøgskole, og har mange gode tilbud til deg som ønsker å utvide din kompetanse til en mastergrad i teknologi / sivilingeniør.

Studieretninger

Studenter som tas opp til to-årig master hos oss følger en av studieretningene:

Trefigurer kan lages i prototypelaboratoriet. Foto: Geir Mogen/NTNU

Studieplan

1. og 2. semester i det 2-årige masterprogrammet er en kombinasjon av studieretningsemnene i 3. og 4. årskurs i det 5-årige studiet. I 3. og 4. semester er studieplanen den samme som i 9. og 10. semester i det 5-årige studiet.

Studieplan for 2-årig master Produktutvikling og produksjon.

Ingeniøremne: Emner innen din spesialisering. Noen er obligatoriske, og andre velger du selv.

Fordypningsprosjekt: Prosjektoppgave knyttet til ditt fordypningsområde.

Alle studenter skal ha Eksperter i Team (EiT) - et tverrfaglig prosjekt.

NB: Nye emner og offisielle emnebeskrivelser blir først tilgjengeliggjørt i juni hvert år. Nærmere informasjon finnes i studieplanen. Oversikt publisert med forbehold om evt. endringer. Studenter bør alltid konferere med studieplanen.

Relevant informasjon

Informasjon om de ulike retningene og en oversikt over hvilke emner som inngår i hver av dem finnes i informasjonshefte for valg av studieretning (øverst til høyre) . Det kan muligens også være behov for individuelle vurderinger avhengig av tidligere utdanning.

Thu, 06 Jul 2017 12:44:38 +0200

Studieplan og studiehåndbok

For mer informasjon om emnene det undervises i:
Se studieplan for produktutvikling
og produksjon, 
eller studiehåndbok for teknologistudiene (sivilingeniør) ved NTNU.

Studiekalender og emner

Valghefte

valg muligheterInformasjon til deg som skal velge studieretning og hovedprofil:

Studieretningsinfo 2017/2018 (pdf)