Produktutvikling og produksjon

Masterprogram (Sivilingeniør) 2-årig, Trondheim

Produktutvikling og produksjon

– Om Produktutvikling og produksjon
To studenter jobber i et verksted
Foto: Geir Mogen / NTNU

Ved dette studiet lærer du om hvordan produkter og prosesser utvikles og forbedres. 

Studiet består av en god blanding av teoretisk kunnskap, digital kompetanse og praktiske ferdigheter. Dette gir deg en dypere forståelse av hvordan man identifiserer, analyserer og løser komplekse og sammensatte problemer.

Du kan velge mellom fire studieretninger:

Energi-, prosess- og strømningsteknikk

På denne studieretningen lærer du om hele energikjeden. Strømningsteknikk, varmepumper, vannkraft, gassprosessering og næringsmiddelteknologi er eksempler på sentrale fagområder.

Ledelse og systemfag

På denne studieretningen lærer du om problemstillinger rundt lønnsom og bærekraftig produksjon gjennom å se på hele verdikjeden - fra råvarekilde til sluttbruker, inklusive resirkulering og gjenbruk. 

Produktutvikling og materialer

Denne studieretningen gir deg en kompetanse om ulike faser i produktutvikling, fra idé til produksjon, og om produkters totale livsløp. Du kan også lære om industriell robotteknikk og om moderne konstruksjonsmaterialer som for eksempel lettmetall, plast og karbonfiber.

Industriell mekanikk

Denne studieretningen kobler grunnleggende elementer fra hele fagområdet mekanikk til industrielle anvendelser. Det legges stor vekt på teoretiske og numeriske metoder, men også med innslag av eksperimentelle undersøkelser.

Se også:

Forskning

Forskning

Hender med hansker på holder en bildel.
Foto: Colourbox

Å beskrive friksjon lett ved å gjøre det vanskelig

Alle vet hva friksjon er, men den er vanskelig å beskrive. Forskere har gjort en eldgammel, men vanlig modell lettere å bruke på nanoskala — ved å gjøre den mer komplisert.

I testriggene til SIMLab ved NTNU gjøres omfattende full-skala tester der oljerørledninger påføres hakk, skår eller bulker.
Foto: Sølvi Nordmannsen

Ny metode kan spare offshoreindustrien for store summer

Hva skjer når en rørledning blir truffet av en ankerkjetting eller bunntrål fra en fiskebåt? En ny metode som kan simulere hva som skjer ved slike sammenstøt, vil kunne spare offshoreindustrien for store beløp.