Masterprogram / Sivilingeniør 2-årig, Trondheim

Produktutvikling og produksjon

– Om studieprogrammet

Studenter i arbeid

Hvordan kan du bidra til nyskaping? Hvordan bør vi utvikle produkter og prosesser for å møte fremtidens krav til energi- og ressursbruk? Ved studieprogrammet Produktutvikling og produksjon lærer du om teknologi som vil forme din egen fremtid.

Det to-årige masterstudiet Produktutvikling og produksjon (PuP) er en påbygning til din bachelorutdanning. Her velger du mellom tre studieretninger:

Energi-, prosess- og strømningsteknikk

I dette studiet lærer du om hele energikjeden. Strømningsteknikk, varmepumper, vannkraft, naturgass og næringsmiddelteknologi er eksempler på sentrale fagområder.

Produksjons- og kvalitetsteknikk

I dette studiet kan du lære om viktige problemstillinger rundt moderne produksjonsbedrifter, eksempelvis maskinering, automatisering, vedlikehold, logistikk og prosjektstyring.

Produktutvikling og materialer

Dette studiet gir deg en grunnleggende kompetanse om ulike faser i produktutvikling, fra idé til produksjon, og om produkters totale livsløp. Du kan også lære om moderne konstruksjonsmaterialer som for eksempel lettmetall, plast og karbonfiber.

Produktutvikling og produksjon egner seg for deg dersom du er kreativ, liker å identifisere og løse problemer, har bred og allsidig interesse for teknologi, liker sammensatte teknologiske problemstillinger, ønsker både teoretiske og praktiske arbeidsoppgaver, vil ha kompetanse som du kan benytte innenfor mange næringslivsområder.

Her er noen eksempler på masteroppgaver ved PuP fra de siste årene:

  • Design av filamentviklede rakettmotorskall, Planlegging av småskala vannkraftverk i Nepal
  • Pålitelighetsdata for produksjonssystemer på havbunnen
  • Simulering av strømning i aluminium elektrolyseceller
  • Limte rammestrukturer for bil
  • Håndtering av faseoverganger i prosjektgjennomføring
  • Utmattingskontroll i strømningsmaskiner

Se også: