Masterprogram / Sivilingeniør 2-årig, Trondheim

Petroleumsfag

– Om studieprogrammet

Norges kontinentalsokkel gjemmer petroleumsressurser for milliarder av kroner. Hvordan kan vi finne og utvinne disse ressursene på økonomisk og miljømessig beste vis? Petroleumsfag handler nettopp om dette. Gjennom nesten 40 år har Norge vært ledende innenfor utvikling av ny teknologi for å lete etter og utvinne petroleumsressurser offshore.

Petroleumsvirksomheten står for nesten halvparten av verdiskapningen i Norge, og det vil den gjøre i mange år fremover. Norge er et av de landene som leder an i teknologisk utvikling innenfor petroleumsindustrien. Den som velger utdanning innenfor petroleumsfag har muligheter for gode og svært interessante jobber både i Norge og i utlandet. På dette studieprogrammet undervises det i hvordan petroleumsforekomstene påvises (boring) og utvinnes på en mest mulig miljøvennlig og kostnadseffektiv måte for å sikre en god verdiskapning for samfunnet.

Spesialisering

Spesialisering skjer ved valg av studieretning og hovedprofil. Valget baseres på interesse og hva slags yrke man kan tenke seg. Studiet har to studieretninger: (1) Petroleumsgeofag, eller (2) Petroleumsteknologi, og seks hovedprofiler:

Internasjonalt studiemiljø

Studiemiljøet har et internasjonalt preg ettersom det finnes også et samkjørt, to-årig internasjonalt masterprogram med full integrering av norske og utenlandske studenter. All undervisning foregår på engelsk, noe som er en viktig dimensjon for læring og personutvikling, og gir potensial for utvikling av kulturforståelse. Internasjonal master studentene tar de samme emnene som de fra 4.årskurs i den 5-årig sivilingeniørstudiet Petroleumsfag.

Relaterte masterprogram:

Kontakt

Telefon: (+47) 73 59 37 00
Fax: (+47) 73 59 37 90
E-post: studier@iv.ntnu.no

Postadresse:
Høgskoleringen 6, NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
7491 Trondheim