Petroleumsfag

Masterprogram (Sivilingeniør) 2-årig, Trondheim

Petroleumsfag

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om petroleumsfag

Om petroleumsfag

Petroleumsfag er vitenskapen om hvordan vi kan finne og utvinne olje- og gassressurser på det beste miljømessige og økonomiske vis. 

Petroleumsvirksomheten står for nesten halvparten av verdiskapningen i Norge, og det vil den gjøre i mange år fremover. Norge er et av de landene som leder an i teknologisk utvikling innenfor petroleumsindustrien.


Opptak

Opptak og opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året og du søker via NTNU Søknadsweb.


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Velger du utdanning innenfor petroleumsfag, har du gode og svært interessante jobbmuligheter både i Norge og i utlandet.


Studiets oppbygning

Studiets oppbygning

I første semester velger du studieretning og hovedprofil. Du kan velge mellom fem hovedprofiler. I andre året velger du fordypningsemne og fordypningsprosjekt, i tillegg skriver masteroppgave.


Studieveiledning

Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
epost: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen.


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i ingeniørfag
Studieprogramkode: MIPETR
Studiepoeng: 120

Sted: Trondheim

Institutt for geovitenskap og petroleum
Fakultet for ingeniørvitenskap

Deling koronavirus: 1296729870

Koronaviruset: Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

 

SoMe

FØLG OSS HER

Facebook      Snapchat     Instagram    YouTube 

FNs Bærekraftsmål

FNs Bærekraftsmål

Lavkarbonsamfunnet gjør at oljebransjen må være nyskapende. Vil du være med å utvikle bedre løsninger og ny teknologi som reduserer klimagassutslipp?

Ikon - FNs bærekraftmål 7 - ren energi for alle. Lenke til bærekraftsmål 7.Ikon - FNs bærekraftmål 13 - stoppe klimaendringene. Lenke til bærekraftsmål 13.

ID: 1286089954 Krysspublisert Sivilingeniør

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.