Petroleumsfag

Masterprogram (Sivilingeniør) 2-årig, Trondheim

Petroleumsfag

Om petroleumsfag

Om petroleumsfag

Petroleumsfag er vitenskapen om hvordan vi kan finne og utvinne olje- og gassressurser på det beste miljømessige og økonomiske vis. 

Petroleumsvirksomheten står for nesten halvparten av verdiskapningen i Norge, og det vil den gjøre i mange år fremover. Norge er et av de landene som leder an i teknologisk utvikling innenfor petroleumsindustrien.


Opptak

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året og du søker via NTNU Søknadsweb.


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Velger du utdanning innenfor petroleumsfag, har du gode og svært interessante jobbmuligheter både i Norge og i utlandet.


Studiets oppbygning

Studiets oppbygning

I første semester velger du studieretning og hovedprofil. Du kan velge mellom fem hovedprofiler. I andre året velger du fordypningsemne og fordypningsprosjekt, i tillegg skriver masteroppgave.


Studieveiledning

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
epost: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i ingeniørfag
Studieprogramkode: MIPETR
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid

Søknadsfrist:15. april

Sted: Trondheim

Institutt for geovitenskap og petroleum
Fakultet for ingeniørvitenskap

Krysspubliser - Sivilingeniør

Krysspubliser - Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.