Masterprogram / Sivilingeniør 2-årig, Trondheim

Petroleumsfag

Velkommen til studiestart 2018

Kom-i-gang-dagen 13. august

Her kan du finne ut om mange praktiske ting som du må ordne ved studiestart.

Les mer om Kom-i-gang-dagen

Immatrikulering 14. august

Immatrikulering del 1:

Les mer om immatrikulering del 1

Immatrikulering del 2:

Etter den felles immatrikuleringsseremonien møtes studieprogrammene for egne seremonier. 

Informasjonsmøte 15. august

Informasjonsmøte for studenter ved Petroleumsfag.

Nyttig å vite

Timeplan og pensum

Pensum og timeplaner vil bli informert om etter studiestart.

Om petroleumsfag

Petroleumsfag er vitenskapen om hvordan vi kan finne og utvinne olje- og gassressurser på det beste miljømessige og økonomiske vis. 

Petroleumsvirksomheten står for nesten halvparten av verdiskapningen i Norge, og det vil den gjøre i mange år fremover. Norge er et av de landene som leder an i teknologisk utvikling innenfor petroleumsindustrien.


Opptak

Søknadsfrist 15. april 2018

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Det er ett opptak i året og du søker via NTNU Søknadsweb.

Vi tar opp ca. 5 studenter i året. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Velger du utdanning innenfor petroleumsfag, har du gode og svært interessante jobbmuligheter både i Norge og i utlandet. Nesten halvparten av Norges verdiskapning foregår i petroleumssektoren, en trend som vil holde seg i mange år fremover. Ca 1/3 av petroleumsressursene på norsk sokkel er enda ikke påvist, og kun halvparten av de påviste ressursene er produsert.


Studiets oppbygning

Masterstudiet i petroleumsteknologi er 2-årig, og bygger på en avlagt bachelorgrad eller tilsvarende fra et norsk eller utenlandsk lærersted. 

Studenten velger mellom to studieretninger: petroleumsfag og petroleumsteknologi. Deretter velger mellom fem ulike hovedprofiler. Valg av disse gjøres første semester. I det andre året skal du i tillegg til fordypningsemne og fordypningsprosjekt, også skrive masteroppgaven.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi / sivilingeniør
Studieprogramkode: MIPETR
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid

Sted: Trondheim, Gløshaugen/Valgrinda
Opptak: NTNU søknadsweb
Søknadsfrist: 15. april

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for geovitenskap og petroleum

Ansvarlig fakultet:
Fakultet for ingeniørvitenskap

Informasjonen gjelder for inneværende studieår