Marin teknikk

Masterprogram (Sivilingeniør) 2-årig, Trondheim

Marin teknikk

– Hovedprofiler

Hovedprofilene tar utgangspunkt i disiplinene marin hydrodynamikk, marin konstruksjonsteknikk og marine systemer. Det blir lagt vekt på studentenes evne til å kombinere fysisk forståelse ved hjelp av matematiske modeller og databaserte analysemetoder. Dessuten fokuserer man på å utvikle studentenes evne til å se helheten i tekniske problemstillinger når det gjelder utforming, analyse og drift av marintekniske systemer. En bruker kunnskap fra flere fagområder til å finne fram til gode løsninger.

Valg av hovedprofil

Studentene skal ved opptak til 2-årig masterstudium i marin teknikk velge en av de seks hovedprofilene ved starten av studiet. Samtidig skal det velges emner det andre studieåret, slik at kravet om 60 studiepoeng pr. år blir oppfylt. Studenter som ønsker å gjennomføre masterstudiet som et deltidsstudium, må velge hovedprofil og emner innen 15. november første semester eller ved oppstart.

Valg av hovedprofiler og emner ved oppstart av det 2-årige masterprogrammet, foregår elektronisk ved registrering av Utdanningsplanen (via Studentweb). Andre studieår skal studentene gjennomføre et tverrfaglig prosjekt kalt "Eksperter i Team". Uttaket av prosjektarbeidet og tilhørende moduler i Fordypningsemnet foregår i første undervisningsuke 2 studieår. Frist for innlevering av prosjektet er siste eksamensuke. 

Det finnes seks ulike hovedprofiler:

  1. Marin konstruksjonsteknikk
  2. Marin kybernetikk
  3. Marin hydrodynamikk
  4. Sikkerhet og driftsledelse
  5. Marint maskineri
  6. Marin prosjektering og logistikk