Praksis marin

Praksis marin

Teknologi- og arkitektstudiene #

Ved teknologi- og arkitektstudiene må du selv skaffe deg praksis i en bedrift utenom selve studiet. Du kan få godkjent tidligere relevant praksis, eller du må skaffe deg denne som jobb i sommerferier. Kravet er at du må ha 12 uker godkjent praksis før du kan starte på masteroppgaven. For studenter som er tatt opp på det toårige masterprogrammet eller de som begynner på studiet i tredje eller fjerde årskurs, er kravet seks ukers relevant praksis.

Studieprogrammet, instituttet eller fakultetet ditt kan også være behjelpelig med å skaffe praksisplass. Ofte har de gode forbindelser til flere bedrifter som du senere i studiet kan knytte deg til, og eventuelt gjøre prosjekt- og masteroppgave for.

Praksisforskrift #

Justert praksisforskrift for sivilingeniørutdanningen trådte i kraft 21.1.2013.

Attest #

Attest for siv.ing.- og siv.ark.-studenter. Fylles ut og leveres fakultetet ditt