Masterprogram / Sivilingeniør 2-årig, Trondheim

Marin teknikk

– Studiets oppbygning

Studenter som blir tatt opp til det 2-årige masterprogrammet innen marin teknikk, får sin tidligere utdanning vurdert med hensyn på hvilke hovedprofiler de kan velge ved gjennomføringen av masterstudiet. Studieplanen for det 2-årige studieprogrammet er en kombinasjon av emner i 4. og 5. årskurs for det 5-årige masterprogrammet.

Hovedprofil velges i første semester.

De syv hovedprofilene som gjelder for det 2-årige masterstudiet er:

NB: Nye emner og offisielle emnebeskrivelser blir først tilgjengeliggjørt i juni hvert år. Nærmere informasjon finnes i studieplanen. Oversikt publisert med forbehold om evt. endringer. Studenter bør alltid konferere med studieplanen.

Ingeniøremne: Emner innen din spesialisering. Noen er obligatoriske, og andre velger du selv.

Fordypningsprosjekt: Prosjektoppgave knyttet til ditt fordypningsområde.

Alle studenter skal ha Eksperter i Team (EiT) - et tverrfaglig prosjekt.

Det siste året er likt for 2-årig og 5-årig masterprogram. Da er det tid for å gjennomføre prosjekt- og masteroppgaver. Mange gjør dette i samarbeid med næringslivet og/eller forskningsinstitusjoner. Det blir vektlagt å knytte fordypningen i masteroppgaven til lærerike og interessante prosjekter innen design, forskning og utvikling.

For et fullstendig emnetilbud se i menyen til venstre på siden. Hvis du ønsker å se et fullt studieforløp for det 5-årige masterprogrammet, se her.

Studieplan og studiehåndbok

For mer informasjon om emnene det undervises i:
Se studieplan for Marin teknikk, 
eller studiehåndbok for teknologistudiene (sivilingeniør) ved NTNU.

Studiekalender og emner