Marin Teknikk

Masterprogram (Sivilingeniør) 2-årig, Trondheim

Marin Teknikk

– Om studieprogrammet
Studenter ved marin teknikk utvikler prototype

Norge er en av de ledende aktører innen marin virksomhet internasjonalt, og Institutt for marin teknikk kan gi deg en av verdens beste marine utdanninger. Marinteknisk senter (MTS) ved NTNU er det største marine forsknings- og undervisningssenteret i den vestlige verden. Er du en av dem som vil ta del i noe stort, få en unik kompetanseprofil, bli en del av en internasjonal bransje og være med å utvikle en næring hvor Norge ligger i teten? Da er marinstudiet noe for deg.    

Hva er marin teknikk?

Marin teknikk omfatter alt som foregår i havrommet, både over og under overflaten. Kunnskapen til fagfeltet er sentral for mange av våre største næringer som shipping og skipsteknikk med tilhørende leverandørindustri, fiskeriteknologi, havbruk, fornybar energi og olje- og gassproduksjon,. Den marine virksomheten møter stadig nye og større utfordringer. De trenger gode hoder som kan samarbeide for å skape de gode teknologiske løsningene. Eksempler på utfordringer næringen møter i dag er:

  • Ressursutnyttelse på dypt vann og i arktiske områder
  • Effektivisere produksjonen av sjømat fra fiskeriene og havbruksnæringen på en miljørobust måte
  • Utvikle mer energieffektive og miljøvennlige skip som bruker mindre energi og forurenser mindre
  • Produsere fornybar energi fra bølger, vind og strøm

Med opprettelsen av AMOS, som et av fire Senter for Fremragende Forskning ved NTNU, retter instituttet for marinteknikk blikket enda mer mot fremtiden, der autonome operasjoner og systemer blir sentrale.

Havbassenget på instutt for marin teknikk

 

Er marin teknikk et studium for deg?

Studiet i marin teknikk passer for deg som liker realfag, er flink til å se sammenhenger og som ønsker givende utfordringer. Det er et krevende studium, men til gjengjeld gir det god uttelling i form av varierte, interessante og godt betalte jobber. Hos oss vil din faglige kunnskap bli knyttet til noe konkret og virkelig. I tillegg til mye gruppearbeid og prosjekter, vil det bli muligheter til å delta i en rekke praktiske aktiviteter i de ulike emnene. Du kan for eksempel:  

  • Utføre eksperimenter i våre tørre eller våte laboratorier og teste ut nye løsninger
  • Bruke superdatamaskiner og være med å utvikle det virtuelle laboratorium
  • Designe, tegne og gjøre beregninger på nye marine systemer (skip, plattformer, havmerder, flytende broer)

Hvilke muligheter gir studiet deg?

Som ferdigutdannet sivilingeniør fra marin teknikk har du en kompetanse som er svært viktig for Norge. Det er stor aktivitet i havnæringen, både i Norge og resten av verden. Jobbmulighetene er varierte og spennende. Behovet er stort for dyktige fagfolk. Det er store muligheter for å jobbe internasjonalt.