Masterprogram / Sivilingeniør 2-årig, Trondheim

Marin teknikk

– Studiemiljø

Marin teknikk er kjent for sitt fantastiske studiemiljø. Som student hos oss vil du oppleve at det alltid er noe spennende og morsomt som skjer. Alle de sosiale aktivitetene fører til sterke bånd innad på tvers av årskullene. På Tyholt er det alltid noen å hilse på i gangene eller å ta en kaffe med! 

  2. klasse feirer at siste eksamen er ferdig før sommeren på plenen utenfor Tyholt.
 

Mannhullet

Hvert sivilingeniørstudium har en linjeforening, og marin teknikk sin linjeforening heter Mannhullet. Det er Mannhullet som er kjernen for alle sosiale aktiviteter, og som jobber for å opprettholde det sosiale miljøet. Mannhullet ble stiftet i 1917 og er den mest aktive linjeforeningen. De arrangerer fadderuker, skiregatta, gallaer, fester og quizkvelder. I tillegg kan du være med i undergrupper og dermed bli med på mange aktiviteter. Du kan melde deg inn i en av Mannhullets undergrupper dersom du ønsker det. Undergruppene jobber for å tilby marinstudentene forskjellige fritidsaktiviteter. Du kan for eksempel synge av full hals med koret Tåkeluren, der manglende gehør er en fordel og ikke en ulempe. Du kan oppleve friluftsliv med turgruppen Coma. Bruke ettermiddager på å dra ut på sjøen med Mannhullets egen seilbåt Steinbiten og motorbåt Havfruen. Eller hva med å være skuespiller i Mannhullets egen revy?

   Tåkeluren feirer 50 år

 

 


Studiebyen Trondheim

Trondheim har flere ganger blitt kåret til Norges beste studentby. En av grunnene til dette er de flere titalls studentorganisasjonene som fins. Disse er med på å bidra til en variert og spennende studietilværelse. Hver femte innbygger i byen er også student.

Samfundet, UKA , ISFIT, Tekna og NTNUI er alle eksempler på samlesteder for engasjement, læring og trivsel. Her får de studenter som ønsker det også nyttig organisasjons- og arbeidserfaring.

 

Sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

 Facebook  Facebook: NTNU neste stopp 

 Instagram: NTNUstudent

Hva er..

Hva er Tyholt?

Tyholt er et geografisk område i Trondheim, og her ligger Marinteknisk Senter (MTS). Her tar du alle marintekniske emner fra starten av, og det siste året disponere du fast kontorplass. I underetasjen på MTS, har også marinstudentene en egen kjeller der fester og annet blir arrangert. Det at marinstudentene har sitt eget sted på Tyholt, er nok en av grunnene til de tette båndene som blir etablert innad på marin teknikk.

Hva er en linjeforening?

En linjeforening er en studentforening innenfor hver enkelt linje ved NTNU. Den har et styre som er foreningens øverste organ og velges inn for ett år av gangen. Mannhulletstyrets medlemmer står for organiseringen av de fleste av foreningens arrangementer og kontrollerer de økonomiske midlene. Styret representerer også foreningen utad mot andre linjeforeninger. Mannhullet har også 10 undergrupper som driver med forskjellige aktiviteter alle kan bli med på.

Hva er en kjeller?

Alle linjeforeningene ved NTNU har en kjeller der de kan arrangere hvilke arrangementer de ønsker. Alle linjene på NTNU har små kjellere på Moholt, mens vi er så heldige å ha en egen kjeller på Tyholt.

Se mer informasjon om studentlivet på www.facebook.com/marinteknikk