Masterprogram / Sivilingeniør 2-årig, Trondheim

Marin teknikk

 

Om marin teknikk

Regjeringen skriver i den ferske Havstrategien: "Vi vet ikke alt om fremtiden. Det vi vet med sikkerhet er at havet blir en sentral bidragsyter til fremtidig velstand og vekst. OECD anslår at de havbaserte næringene kan doble sitt bidrag til den globale økonomien i 2030. Samtidig er havet under press som følge av klimaendringer, overfiske og forsøpling. Fremtidig vekst i havøkonomien fordrer at vi klarer å høste ressursene på en bærekraftig måte, og at vi ser havet i et helhetlig perspektiv."

En mastergrad i marin teknikk gir deg grunnleggende og etterspurt kompetanse som kan anvendes på utallige spennende områder, knyttet til havnæringene og andre næringer.

Studiet passer for deg som liker realfag, er flink til å se sammenhenger og som ønsker å anvende realfag på praktiske problemstillinger.


Opptak

Søknadsfrist 15. april 2018

For deg med utenlandsk utdanning er søknadsfristen 1. mars. Det er ett opptak i året og du søker opptak via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp ca. 12-15 studenter. Sjekk om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

En stor andel av Norges eksport er knyttet til havbruk, skipsfart og skipsbygging, fiskeri og olje og gass. Ferdigutdannede studenter fra marin teknikk jobber med varierte oppgaver innen alle disse bransjene.  I tillegg er det økende aktivitet og jobbmuligheter innen nye anvendelser, slik som offshore vindturbiner, bølgekraftverk, og flytende broer og flyplasser. Innenfor marin teknikk er det store muligheter for å jobbe med akkurat det man er interessert i, over hele verden!

Enten du vil arbeide med engineering, forskning, ta en doktorgrad, eller starte ditt eget firma, er studiet i marin teknikk et perfekt grunnlag.


Studiets oppbygning

Masterstudiet i marin teknikk er 2-årig, og bygger på en bachelorgrad i marin teknikk eller tilsvarende. I tillegg kan man søke opptak fra andre sivilingeniørprogrammer fra NTNU med godkjent bachelorgrad. Studenter som mangler marinteknisk bakgrunn kan søke om innplassering i det 5-årige programmet. De vil da vanligvis bruke 3 år på å få en mastergrad i marin teknikk.

Studentens faglige bakgrunn vil bestemme hvilke av studieprogrammets sju hovedprofiler man kan velge. Denne hovedprofilen vil være retningsgivende for de to første semesterene. Tredje semester inneholder både obligatoriske og valgrie emner, mens det fjerde og siste semesteret vies til masteroppgaven.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på:

e-post: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi / sivilingeniør
Studieprogramkode: MIMART
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid

Sted: Trondheim, Tyholt
Opptak: NTNU søknadsweb
Søknadsfrist: 15. april

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for marin teknikk

Vertsfakultet:
Fakultet for Ingeniørvitenskap

Informasjonen gjelder for inneværende studieår