Marin teknikk

Masterprogram (Sivilingeniør) 2-årig, Trondheim

Marin teknikk

– Jobbmuligheter

Kandidatundersøkelsen

Nøkkeltall for marin teknikk fra Kandidatundersøkelsen
 

100 %

Andel som er i jobb

91 %

Relevant stilling

75 %

Opplever utdanningen som etterspurt

Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

En stor andel av Norges eksport er knyttet til havbruk, skipsfart og skipsbygging, fiskeri og olje og gass. Ferdigutdannede studenter fra marin teknikk jobber med varierte oppgaver innen alle disse bransjene.  I tillegg er det økende aktivitet og jobbmuligheter innen nye anvendelser, slik som offshore vindturbiner, bølgekraftverk, og flytende broer og flyplasser. Innenfor marin teknikk er det store muligheter for å jobbe med akkurat det man er interessert i, over hele verden!

Enten du vil arbeide med engineering, forskning, ta en doktorgrad eller starte ditt eget firma, er studiet i marin teknikk et perfekt grunnlag.

Behovet er stort for dyktige fagfolk

Som ferdigutdannet sivilingeniør fra marin teknikk har du en kompetanse som er svært viktig for Norge. Det er stor aktivitet i havnæringen, både i Norge og resten av verden. Jobbmulighetene er varierte og spennende. Behovet er stort for dyktige fagfolk.

Maritime næringer kan bli eventyrlig store - Les om fremtidsmuligheter i maritime næringer.

Hele verden som arbeidsplass

Som sivilingeniør har du hele verden som arbeidsplass. Det er svært vanlig å jobbe internasjonalt, i form av arbeidsreiser av forskjellig varighet eller langvarige prosjekter. Å jobbe internasjonalt gir spennende utfordringer. Du får erfaring med andre kulturer og språk, og får sett andre deler av verden.

Som marinstudenten har du gode karrieremuligheter og du havner oftere enn andre i lederposisjoner. Dette skyldes blant annet at utdanningen gjør deg i stand til å mestre flere fagdisipliner.

Selv om du kanskje ikke synes at lønnen er det som er viktigst for ditt valg at utdanning og yrke, skal du vite at du vil få lønn for strevet underveis i studiet når du er ferdig utdannet.

Som sivilingeniør innen marin teknikk vil du være en ettertraktet og verdsatt ressurs, og du vil få et spennende og interessant yrkesliv.

Trainee

De fleste nyansatte går gjennom et opplæringsprogram hos bedriften, og mange blir ansatt som trainee. Å være trainee betyr at du arbeider i en opplæringsstilling. For bedriften er dette en fin måte å forme deg etter sine behov. Som trainee får man grundig opplæring i arbeidsoppgaver som er spesifikke for bedriften, men uten at man sitter med hele ansvaret fra første dag. Et slikt program varer ofte i opptil 3 år og innebærer lengre opphold i utlandet (Brasil, Asia, Den persiske gulf, USA osv).

Se filmer om hvordan tidligere marinstudenter har det i arbeidslivet:


Teknologiporten

Teknologiporten er bedriftskontakten for IV-fakultetet og arrangerer en rekke bedriftspresentasjoner hvert semester, i tillegg til faglig aktuelle og engasjerende temakvelder og ekskursjoner. Teknologiporten dekker 2900 sivilingeniørstudenter fra 1. til 5. årstrinn ved 8 forskjellige studieprogrammer.