Masterprogram / Sivilingeniør 2-årig, Trondheim

Marin teknikk

– Jobbmuligheter

  
 

 

 

 

 

 

Ferdigutdannede studenter fra Marin teknikk begynner ofte sin karriere innen skips- og offshorenæringen. Denne næringen er meget variert. For studentene betyr det store muligheter for å kunne arbeide med akkurat det man er interessert i. Man kan arbeide for engineering- og konsulentselskaper, forskningsinstitusjoner, oljeselskap, rederier og lignende.

Behovet er stort for dyktige fagfolk

Sivilingeniører innen marin teknikk er svært ettertraktede i arbeidsmarkedet. Den marine næringen er preget av varierte oppgaver, høy aktivitet og store investeringer. Behovet er stort for dyktige fagfolk. De fleste har jobb allerede før endt utdanning. 

Hele verden som arbeidsplass

Se filmer om hvordan tidligere marinstudenter har det i arbeidslivet:

Som sivilingeniør har du hele verden som arbeidsplass. Det er svært vanlig å jobbe internasjonalt, i form av arbeidsreiser av forskjellig varighet eller langvarige prosjekter. Å jobbe internasjonalt gir spennende utfordringer. Du får erfaring med andre kulturer og språk, og får sett andre deler av verden.

Som marinstudenten har du gode karrieremuligheter og du havner oftere enn andre i lederposisjoner. Dette skyldes blant annet at utdanningen gjør deg i stand til å mestre flere fagdisipliner.

Selv om du kanskje ikke synes at lønnen er det som er viktigst for ditt valg at utdanning og yrke, skal du vite at du vil få lønn for strevet underveis i studiet når du er ferdig utdannet.

Som sivilingeniør innen marin teknikk vil du være en ettertraktet og verdsatt ressurs, og du vil få et spennende og interessant yrkesliv.

Trainee
De fleste nyansatte går gjennom et opplæringsprogram hos bedriften, og mange blir ansatt som trainee. Å være trainee betyr at du arbeider i en opplæringsstilling. For bedriften er dette en fin måte å forme deg etter sine behov. Som trainee får man grundig opplæring i arbeidsoppgaver som er spesifikke for bedriften, men uten at man sitter med hele ansvaret fra første dag. Et slikt program varer ofte i opptil 3 år og innebærer lengre opphold i utlandet (Brasil, Asia, Den persiske gulf, USA osv).


TeknologiPorten er bedriftskontakten for IV-fakultetet og arrangerer en rekke bedriftspresentasjoner hvert semester, i tillegg til faglig aktuelle og engasjerende temakvelder og ekskursjoner. TeknologiPorten dekker 2900 sivilingeniørstudenter fra 1. til 5. årstrinn ved 8 forskjellige studieprogrammer.

Hva med en akademisk karriere?

kanskje jeg skal bli doktor

Les mer om vårt doktorgradsstudie!