Industriell kybernetikk

Masterprogram (sivilingeniør), 2-årig, Trondheim

Industriell kybernetikk

Utenlandsopphold

– Utenlandsopphold

Institutt for teknisk kybernetikk er i verdenseliten innen forskning på flere fagfelt og har et godt internasjonalt nettverk. Mange studenter på kybernetikk velger å ta deler av studiet ved utenlandske universiteter. I tillegg til faglig utbytte vil internasjonal erfaring være nyttig.

Studenter som tas opp til 2-årig studieprogram fra ingeniørhøyskole kan søke om studieopphold i utlandet for det 3. semesteret av masterstudiet. For å kunne få nok studiepoeng til en mastergrad fra NTNU kan maksimalt ett semester tilbringes i utlandet. Detaljene for et slikt utenlandsopphold skal utarbeides sammen med studieveileder og godkjennes av fakultetet.

Vi har et godt støtteapparat som gir veiledning om utenlandsopphold.

For ytterligere tips les også reisebrev fra utenlandsopphold til de 5-årige kyb-studentene. Merk at disse studentene kan ha utenlandsopphold på inntil 2 semestre.