Sivilingeniør / Masterprogram 2-årig, Trondheim

Industriell kybernetikk

– Studiets oppbygning

Masterprogrammet i industriell kybernetikk tilsvarer i alt 120 studiepoeng (sp), som er normert til fire semestre (to år).

Masterprogrammet avsluttes med en prosjektoppgave (7,5 sp) og masteroppgave (30 sp), hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling fra grenselandet mellom kybernetikk og fagområdet for bachelor-utdanningen din. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Emneoversikt

Oversikt over emner som inngår i studiet for studenter som tas opp i 2017.
Sem. 7,5 SP 7,5 SP 7,5 SP 7,5 SP
4 Vår Masteroppgave
3 Høst Lineær systemteori Komplementært emne
Se studieplan
Fordypningsemne Fordypningsprosjekt
2 Vår Eksperter i team, tverrfaglig prosjekt Modellering og simulering Optimalisering og regulering Instrumentering og måleteknikk
1 Høst Krets- og digitalteknikk Valgbart emne
Se studieplan
Systemteori grunnkurs Automatiseringsteknikk

 

Emnene i tabellene over er delt inn i følgende grupper:
Se studieplan for valg av emne Grunnleggende data- og ingeniøremner Kybernetikkemner Andre emner

 

Forberedende kurs

De forberedende kursene holdes i de to ukene før semesterstart.

NB! Tidligere erfaringer har vist at studentene har hatt meget god nytte av disse kursene.

Inspirerende å jobbe i team

Kristin Ytterstad Pettersen og kollegaene lager slangeroboter og samarbeider med NASA. – Det å få til utfordrende oppgaver i fellesskap er det jeg liker aller best med jobben min, sier professoren i kybernetikk og robotikk.

Kristin Ytterstad Pettersen lager slangeroboter og samarbeider med NASA. – Det å få til utfordrende oppgaver i fellesskap er det jeg liker aller best med jobben min.

Les intervju med Kristin her.


Forskning for samfunnets beste

Marta Molinas styrer droner ved hjelp av tankekraft

Marta Molinas jobber med å overføre drømmene sine til håndfast teknologi. – Jeg ønsker å bruke forskningen min til å påvirke samfunnet på en positiv måte.

Les intervju med Marta Molinas her.


Hjelper roboter å se

Robotic vision: Annette Stahl jobber med å utvikle roboter med best mulig syn. Det krever datamaskiner og grafikkort med høy ytelse. Resultatet er roboter som kan gjøre oppgaver innen mange ulike felt.

Robotic vision: Annette Stahl jobber med å utvikle roboter med best mulig syn. Det krever datamaskiner og grafikkort med høy ytelse. Resultatet er roboter som kan gjøre oppgaver innen mange ulike felt. 

Les intervju med Annette her.