Industriell kybernetikk

Masterprogram (sivilingeniør), 2-årig, Trondheim

Industriell kybernetikk

Studiets oppbygning

– Studiets oppbygning

Masterprogrammet i industriell kybernetikk tilsvarer i alt 120 studiepoeng (sp), som er normert til fire semestre (to år).

Masterprogrammet avsluttes med en prosjektoppgave (7,5 sp) og masteroppgave (30 sp), hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling fra grenselandet mellom kybernetikk og fagområdet for bachelor-utdanningen din. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.

Emneoversikt

Emneoversikt for studenter med oppstart høsten 2020

Sem. 7,5 SP 7,5 SP 7,5 SP 7,5 SP
4 Vår Masteroppgave
3 Høst Valgbart emne Komplementært emne Fordypningsemne Fordypningsprosjekt
2 Vår Eksperter i team, tverrfaglig prosjekt Modellering og simulering Optimalisering og regulering Instrumentering og måleteknikk
1 Høst Programmering og numerikk Lineær systemteori Systemteori grunnkurs Automatiseringsteknikk

 

Emnene i tabellen over er delt inn i følgende kategorier
Se studieplan for valg av emne Grunnleggende data- og ingeniøremner Kybernetikkemner Andre emner

 

Studieplan

Forberedende kurs

Forberedende kurs

De forberedende kursene holdes i de to ukene før semesterstart.

NB! Tidligere erfaringer har vist at studentene har hatt meget god nytte av disse kursene.

Hva bruker man kybernetikk til?

Inspirerende å jobbe i team

Kristin Ytterstad Pettersen og kollegaene lager slangeroboter og samarbeider med NASA. – Det å få til utfordrende oppgaver i fellesskap er det jeg liker aller best med jobben min, sier professoren i kybernetikk og robotikk.

Kristin Ytterstad Pettersen lager slangeroboter og samarbeider med NASA. – Det å få til utfordrende oppgaver i fellesskap er det jeg liker aller best med jobben min.

Les intervju med Kristin her.


Forskning for samfunnets beste

Marta Molinas styrer droner ved hjelp av tankekraft

Marta Molinas jobber med å overføre drømmene sine til håndfast teknologi. – Jeg ønsker å bruke forskningen min til å påvirke samfunnet på en positiv måte.

Les intervju med Marta Molinas her.


Hjelper roboter å se

Robotic vision: Annette Stahl jobber med å utvikle roboter med best mulig syn. Det krever datamaskiner og grafikkort med høy ytelse. Resultatet er roboter som kan gjøre oppgaver innen mange ulike felt.

Robotic vision: Annette Stahl jobber med å utvikle roboter med best mulig syn. Det krever datamaskiner og grafikkort med høy ytelse. Resultatet er roboter som kan gjøre oppgaver innen mange ulike felt. 

Les intervju med Annette her.