Industriell kybernetikk

Masterprogram (sivilingeniør), 2-årig, Trondheim

Industriell kybernetikk

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

En student som har fullført programmet, forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

  • har avansert kunnskap innenfor kybernetikk, blant annet i reguleringsteknikk, automatisering, instrumentering og IKT for industrielle anvendelser  
  • har inngående kunnskap om kybernetikkens vitenskapelige og faglige teori og metoder  
  • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i kybernetikkens tradisjoner, egenart og plass i samfunnet  
  • har dybdekunnskap innenfor valgt fordypning i kybernetikken  

Generell kompetanse

  • kan kommunisere effektivt med andre fagdisipliner og effektivt kunne tilegne seg kompetanse og forståelse for å kunne løse oppgaver på nye områder  
  • kan vurdere og forstå teknologiske, etiske og samfunnsmessige konsekvenser av eget arbeide  
  • kan aktivt oppdatere egen kompetanse gjennom livslang læring  

Ferdigheter

  • kan selvstendig anvende kunnskap på nye områder innenfor kybernetikken  
  • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor kybernetikken  
  • har praktiske ferdigheter i implementering av industrielle løsninger