Industriell kybernetikk

Masterprogram (sivilingeniør), 2-årig, Trondheim

Industriell kybernetikk

Forsidebilde

Bygging av cyborg, en autonom robot. Foto: Geir Mogen

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

  • Forberedende kurs i lineær algebra og differensialligninger anbefales sterkt for alle som skal begynne på Industriell kybernetikk.
  • Forberedende kurs i kompleks analyse anbefales også.

Kursene i august er under planlegging, men vil innholdsmessig likne på fjorårets kurs. (Se beskrivelsen av forberedende kurs i lineær algebra og differensialligninger 2019 og forberedende kurs i kompleks analyse 2019)

De forberedende kursene dekker viktige forkunnskaper som ofte ikke er tilstrekkelig dekt gjennom ingeniørutdanningen. Kursene holdes i de to ukene før semesterstart.

NB! Tidligere erfaringer har vist at studentene har hatt meget god nytte av disse kursene.

Se timeplanen.

Immatrikulering - velkomstseremoni for nye studenter - 10. august

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangment.

Les mer om immatrikuleringen 2020

"Kom-i-gang-nettsiden" gir deg som ny student et innblikk hva som rører seg på NTNU.

På siden vil du finne informasjon om studentorganisasjoner, linjeforeninger og annen nyttig informasjon for deg som er ny student.

Besøk Kom-i-gang-nettsiden

Orienteringsmøte 2-årig master

Vi inviterer deg til et orienteringsmøte i EL6 på Gløshaugen torsdag 13. august kl. 09.15. Du vil her få anledning til å møte dine kommende medstudenter og faglærere. På møtet får du viktig informasjon om kybernetikkens vidunderlige verden generelt og kybstudiet spesielt.

Møtet avsluttes med lunsj på Kjelhuset.

Påmelding: På grunn av smittevernreglene må vi ha en navneliste slik at du som skal delta må sende en mail til instituttet ved skranke@itk.ntnu.no og melde deg på. Vi trenger bare ditt navn og mobilnummer. Påmeldingen gjelder både infomøte og lunsj.

Påmeldingsfrist: 11. august

Vi anbefaler at alle nye studenter prioriterer dette og vi gleder oss masse til å treffe dere!

Velkommen!

 

PS:

Gikk du glipp av møtet, kan du se pdf av presentasjonen.

Fredag 14. august blir det kurs i

Tips og triks om programmering, med fokus på Matlab

Matlab er et verktøy som brukes i de flest emnene på kybernetikk. Du vil ha stor nytte av å kjenne Matlab godt. Vi tilpasser kurset til forkunnskapene dine.

Tid: Fredag 14. august kl. 9.15-12.00

Sted: Auditorium S6, Sentralbygg 2

Studiestart og registrering

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Linjeforeningen

Sct Omega Broderskab er linjeforeningen for Kybernetikk og robotikk, Industriell kybernetikk og Elektronisk systemdesign og innovasjon.

Viktige datoer og studiekalender

Studiekalender 2020/2021

Buss til og fra NTNU

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Linjeforeningen St. Omega Broderskap arrangerer fadderuken for 2-årig master i Industriell kybernetikk.

Se linjeforeningens hjemmeside for mer informasjon om fadderuka.

Meld deg på her

Har du spørsmål om fadderuka kan du kontakte Omega på hs@omega.ntnu.no

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Oversikten over alle publiserte digitale pensumlister finnes her. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Tilrettelegging av din studiehverdag

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere perioder eller gjennom hele studiet.

Har du behov tilrettelegging vil vi gjerne få kontakt med deg så så snart som mulig etter at du har fått opptak, slik at studietiden ved NTNU blir best mulig.

Sende e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no.
NB! Ikke send sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Studiets startside

Om industriell kybernetikk

Industriell kybernetikk er et studium for deg som har en bachelor i teknologi eller ingeniørfag og som ønsker å kombinere denne utdannelsen med en fordypning i kybernetikk, inkludert automatisering, styring, systemteori og industrielle datasystemer. Det kreves ingen formelle forhåndskunnskaper om disse temaene, men du bør ha interesse for matematikk og informasjonsteknologi. NTNU tilbyr de mest anerkjente kybernetikkstudier i Norge.

Hvis du allerede har et betydelig innslag av kybernetikk eller automatisering i bachelor-graden din skal du heller velge 2-årig masterprogram i Kybernetikk og robotikk.

Søk opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb. Vi tar årlig opp ca. 25 studenter. Poenggrensen i 2019 var 3,9.

Jobbmuligheter

Næringslivet etterspør mastergrader i teknologi med en tydelig og balansert tverrfaglig bakgrunn, dvs. kandidater som behersker andre ingeniørfag i tillegg til kybernetikk. Eksempelvis etterspør automasjons-, prosess,- og oljeindustrien kandidater som har sterk kompetanse i kjemiteknikk/prosessteknikk/petroleumsteknikk i tillegg til teknisk kybernetikk. Automasjon- og elektroindustrien etterspør kandidater som har kompetanse i elkraftteknikk i tillegg til teknisk kybernetikk. Maritim og mekanisk industri etterspør kandidater som har sterk kompetanse i marin, produksjon, sikkerhet- og maskinfag i tillegg til kompetanse innen teknisk kybernetikk.

Kybernetikk er et fagfelt for fremtiden og stadig flere spennende anvendelsesområder drar nytte av kybernetiske metoder.

Studiets oppbygning

Masterprogrammet i industriell kybernetikk tilsvarer i alt 120 studiepoeng (sp), som er normert til fire semestre.

Masterprogrammet avsluttes med en prosjektoppgave (7,5 sp) og masteroppgave (30 sp), hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling fra grenselandet mellom kybernetikk og fagområdet for bachelor-utdanningen din. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.

Studieveiledning

Studieveilederens oppgave er å gi råd og veiledning i faglige spørsmål både til nye studenter og underveis i studiet.

Kontakt gjerne våre studieveiledere på epost studinfo@itk.ntnu.no.

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i ingeniørfag
Studieprogramkode: MIIK
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. april
Opptak: Søknadsweb
Studiekode: 194 1649
Karakterkrav: C

Poenggrense 2019: 3,9

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for teknisk kybernetikk, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

ID: 1286089954 Krysspublisert Sivilingeniør

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.

Krysspublisert. Ikke rør! Søknadsfrist søknad gjennom søknadsweb (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Forberedende kurs

Forberedende kurs

De forberedende kursene holdes i de to ukene før semesterstart.

NB! Tidligere erfaringer har vist at studentene har hatt meget god nytte av disse kursene.

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Korona: Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona