Sivilingeniør/Masterprogram 2-årig

Helse, miljø og sikkerhet

– Utenlandsopphold

Studieprogrammet er krevende, med fag som er tilpasset og dels bygger på hverandre i studieprogresjoner. Det legges derfor normalt ikke opp til utenlandsopphold. I noen tilfeller forekommer det likevel at fordypningsemner og masteroppgave gjennomføres ved utenlandsk universitet.

Wed, 26 Feb 2014 10:17:33 +0100