Helse, miljø og sikkerhet

Masterprogram 2-årig

Helse, miljø og sikkerhet

– Studieveiledere

Vurderer du å studere Helse, miljø og sikkerhet?
Har du spørsmål om opptak og fag, eller lurer du på hvordan studiemiljøet i Trondheim er? Send mail til hms.rekruttering@iot.ntnu.no. Her svarer studenter som går på HMS-studiet på alt du måtte ha av spørsmål. 

Studieveiledning for Helse, miljø og sikkerhet
Er du student ved HMS-studiet eller vurderer å begynne på studiet? Spørsmål om studiets oppbygning og generell studieveiledning kan sendes til iot@iot.ntnu.no. På denne adressen svarer studieveiledere fra Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse på spørsmål om HMS-studiet. Studieveilederne ved instituttet tar i mot studenter i 12. etasje i Sentralbygg 1, og er tilgjengelige for henvendelser mandag til fredag mellom 12.30 og 14.00.