Sivilingeniør-/Masterprogram 2-årig

Studiets oppbygning

– Helse, miljø og sikkerhet

Masterprogrammet i HMS er en tverrfaglig utdanning hvor formålet er å utdanne kandidater som har fagkunnskap og ferdigheter til å se helhet og ta ansvar for HMS-arbeidet i bedrifter og virksomheter. I utdanningen kombineres HMS-emner med teknologi- eller realfagsemner. Du får en unik kompetanse fra Norges eneste teknologi-/realfagsutdanning innenfor HMS på masternivå. Det vektlegges at studenter ved masterprogrammet skal få praktisk anvendelig kunnskaper og ferdigheter om HMS-ledelse.

HMS-resultater skapes i samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon. Den flerfaglige tilnærmingen i studiet gir deg et godt grunnlag for å delta i praktisk HMS-arbeid og bidra i arbeidet med bedriftens samfunnsansvar.

Det første semester starter med en uke med «HMS-intro». Her sparkes studiet i gang med et eget introduksjonsprogram til HMS-studiet. Efter formell immatrikulering til studiet bruker studentene den første uken på «HMS-intro», Her presenteres forskjellige HMS-tema, Dere får møte tidligere studenter som forteller hva de jobber med i dag, dere kommer på bedriftsbesøk hvor dere får sett HMS-utfordringer i praksis og linjeforeningen står for et hyggelig bli-kjent-program.

Etter HMS-intro starter den normale undervisningen i 1. semester. HMS-masteren har fire obligatoriske emner i 1. semester, som gir innføring i ulike deler av HMS-området, TIØ4186 Arbeidsmiljø, TIØ4195 Miljøledelse og TIØ4200 Sikkerhetsledelse, i tillegg til et innføringsemne i IT.

I vårsemesteret i første årskurs går du videre med ytterligere ett obligatorisk HMS-emne (TIØ4205 Metoder og verktøy i sikkerhetsstyring). Sammen med dette emnet velger du ditt første valgbare HMS-emne – her skal du i løpet av våren 1. årskurs og høsten 2. årskurs velge minst to av tre videregående HMS-emner (TIØ4351 Yrkeshygiene,TIØ4201 Samfunnssikkerhet og/eller TIØ4300 Miljøkunnskap, økosystemtjenester og grønn økonomi). I tillegg skal du ha emnet Eksperter i Team, som er et tverrfaglig prosjekt som alle NTNU-studenter har.

I sivilingeniørutdanningen ved NTNU har de aller fleste emner et omfang på 7,5 studiepoeng. I hvert semester skal man ta 30 studiepoeng, med andre ord fire emner. Du skal ha minst to realfagsemner/teknologiemner i løpet av studiet. Avhengig av hvilke videregående HMS-emner du velger så vil realfagsemnene/teknologiemnene komme våren i 1. årskurs eller høsten i 2. årskurs.

I høstsemesteret i 2. årskurs fortsetter studiet med videregående HMS-emner og/eller realfagsemne/teknologiemne sånn at hver enkelt har hatt minst to videregående HMS-emner og minst to realfagsemner/teknologiemner. Der skal velges til sammen fire emner, og den enkelte skreddersyr sine valg etter sin bakgrunn og sine interesser.

Høsten 2. årskurs utføres et fordypningsprosjekt som gir deg dybdekunnskap om et konkret område innenfor HMS-faget, og et HMS fordypningsfag som handler om metodeundervisning. I vårsemesteret skriver du masteroppgave i HMS.

Hver enkelt student bygger sin egen fordypning ved hjelp av de emnevalg en gjør innenfor realfag/teknologi og de emnevalg en gjør innenfor HMS-fag i kombinasjon med prosjekt- og masteroppgaven. Dette gir mulighet for at hver enkelt student får et unikt studie som bygger på egne interesser og på det bachelorstudiet enhver har som utgangspunkt.

Thu, 05 Apr 2018 13:46:36 +0200

Studieplan