Sivilingeniør/Masterprogram 2-årig

Helse, miljø og sikkerhet

– Om studieprogrammet

Masterstudiet i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) gir deg mulighet for å kombinere et teknisk/naturvitenskapelig studie med en fordypning i hvordan man kan ta hensyn til menneskers helse, miljøet og samfunnet omkring oss på en forsvarlig måte.

Daglig kan vi lese om klima og miljøproblemer, om alvorlige ulykker, om høyt sykefravær, forventninger om bedre arbeidsmiljø og om bedrifters behov for tillit i samfunnet. Det blir stadig viktig i dagens samfunn å ta hensyn til samfunnets sikkerhet, til en bærekraftig utvikling og til enkeltmenneskets helse. Masterstudiet i HMS gir en spesialkompetanse som handler om å tenke både analytisk og humant, om å forbedre både nåtiden og fremtiden. Ulykker og uheldige belastninger i arbeidslivet koster samfunnet mye mer enn preventive tiltak ville ha gjort. Derfor er kunnskap om HMS i betydningen helse og arbeidsmiljø, miljø, sikkerhet og samfunnssikkerhet stadig mer etterspurt av både bedrifter og myndigheter.

Studiet legger vekt på kombinasjonen av ingeniør- (eller realfags-) kunnskap og HMS-kompetanse. HMS-resultater skapes i samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon. Dette gir flere faglige perspektiver og åpner for mange og fremtidsrettede muligheter. På studiet er det et høyt fokus på gruppearbeid, ofte i samarbeid med eksterne bedrifter. Undervisningsspråket i de ulike emnene varierer mellom norsk og engelsk.

 
Thu, 05 Apr 2018 13:48:28 +0200

Kontakt oss

Spørsmål om studiet:
Epost: rekruttering@iot.ntnu.no
Telefon: 73 59 34 05
Telefon: 73 59 32 30
Telefon: 73 59 31 73

Generelle henvendelser:
Epost: iot@iot.ntnu.no
Telefon: 73 59 35 11

Åpningstider:
08.00 - 15:00

Besøksadresse:
Alfred Getz vei 3
12. etasje Sentralbygg I, Gløshaugen

Postadresse:
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
NTNU, 7491 Trondheim

Ytterligere kontaktinformasjon

Alle ansatte