Sivilingeniør/Masterprogram 2-årig

Helse, miljø og sikkerhet

– Om studieprogrammet
Masterstudiet i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) gir deg mulighet for å kombinere et teknisk/naturvitenskapelig studie med en fordypning i hvordan man kan ta hensyn til menneskers helse, miljøet og samfunnet omkring oss på en forsvarlig måte. 
 
Daglig kan vi lese om klima og miljøproblemer, om alvorlige ulykker, om høyt sykefravær, forventninger om bedre arbeidsmiljø og om bedrifters behov for tillit i samfunnet. Det blir stadig viktig i dagens samfunn å ta hensyn til samfunnets sikkerhet, til en bærekraftig utvikling og til enkeltmenneskets helse. Masterstudiet i HMS gir en spesialkompetanse som handler om å tenke både analytisk og humant, om å forbedre både nåtiden og fremtiden. Ulykker og uheldige belastninger i arbeidslivet koster samfunnet mye mer enn preventive tiltak ville ha gjort. Derfor er kunnskap om HMS i betydningen miljø, arbeidsmiljø, ergonomi og samfunnssikkerhet stadig mer etterspurt av både bedrifter og myndigheter.
 
Studiet legger vekt på kombinasjonen av ingeniør- (eller realfags-) kunnskap og HMS-kompetanse. HMS-resultater skapes i samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon. Dette gir flere faglige perspektiver og åpner for mange og fremtidsrettede muligheter.
 
Wed, 08 Feb 2017 13:13:43 +0100

Kontakt oss

Spørsmål om studiet:
rekruttering@iot.ntnu.no

Generelle henvendelser:
iot@iot.ntnu.no

Telefon:+47 73 59 35 11

Åpningstider 08.00 - 15:45

Besøksadresse:
Alfred Getz vei 3
12. etasje Sentralbygg I, Gløshaugen

Postadresse:
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
NTNU, 7491 Trondheim

Ytterligere kontaktinformasjon

Alle ansatte