Sivilingeniør/Masterprogram 2-årig

Helse, miljø og sikkerhet

– Jobbmuligheter

Arbeidsmarkedet er godt. Erfaring fra vår tidligere HMS-studieretning viser at næringslivet har oppdaget den unike tverrfagligheten i utdanningen. Dette gjør våre uteksaminerte studenter attraktive. I alle store norske selskaper innen industri og bygg, transport og samferdsel, olje og energi, konsulentvirksomhet og annen tjenesteyting, offentlig forvaltning og direktorater finner du våre tidligere studenter i ledende stillinger.
Øystein Skaar Skogvang
Stilling
: Fagsjef kvalitativ risikovurdering
Arbeidsgiver: Safetec Nordic AS
Uteksaminert: 2007

Jeg var ferdigutdannet i 2007. Prosjektoppgaven og masteroppgaven skrev jeg i samarbeid med Safetec og Oslo T-banedrift. Hovedfokuset gjennom studiets siste år og de første årene av karrieren har vært risikoanalyser, risikoanalysemetoder og sikkerhetsledelse; først og fremst innen vei og bane, men den også innen helsevesenet og petroleumsvirksomhet. Jeg har fått jobbe med kunder som Jernbaneverket, Oslo T-banedrift, CargoNet, Statens vegvesen, St. Olavs Hospital og Petroleumstilsynet.

Jeg har fått bryne meg på varierte utfordringer, blant annet RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and Safety) knyttet til planlegging og bygging av samferdselsløsninger, operasjonell risiko på akuttmottak, granskning av hendelser, store og små risikoanalyser, oppfølging av HMS på byggeplass, og jeg har holdt kurs i sikkerhetsstyring og HMS.

HMS-studiet har gitt meg en svært god ballast for de utfordringene jeg møter i jobben min som rådgiver. Selv om det er detaljer i studiet som jeg ikke bruker til daglig, gir mange av modellene og teoriene man er innom i de ulike fagene en nyttig støtte og godt rammeverk for å håndtere de utfordringene mange virksomheter har på sikkerhetsområdet, uavhengig av bransje. Og akkurat det siste gir en som er nyutdannet et hav av muligheter, både innenfor offentlige og private virksomheter av forskjellig slag.


Stine Mari Pettersen
Stilling: HMS Manager
Arbeidsgiver: Siemens AS
Uteksaminert: 2013

Jeg ble uteksaminert våren 2013 og har arbeidet i Siemens siden. HMS-studiet har gitt meg et svært godt grunnlag for å utføre arbeidet mitt som HMS Manager. Studiet gav meg en god innføring i hvordan man arbeider med HMS, og har vært veldig relevant i mine arbeidsoppgaver der jeg benytter teorier og metoder fra de ulike fagene til daglig.

I min stilling som HMS Manager arbeider jeg i prosjekter der det skal utbygges eller gjøres ombygginger av transformatorstasjoner for å forsterke kraftforsyningen i Norge og styrke nettet. Mine arbeidsoppgaver er oppfølging av HMS mot våre kunder og underleverandører. Dette arbeidet går blant annet ut på å sikre at HMS-krav blir avklart og å sørge for at disse kravene blir innfridd i gjennomførings- og avslutningsfasen. Jeg utarbeider prosjektenes HMS-plan og -strategier for gjennomføringsfasen, og utfører HMS rapportering i prosjektene. Jeg har også en operativ rolle der jeg er ute på anleggsstedene for å gjennomføre tiltak for å sikre at vi oppnår våre HMS-mål og utfører vernerunder.

Mon, 15 May 2017 10:07:06 +0200

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.