Sivilingeniør/Masterprogram 2-årig

Helse, miljø og sikkerhet

– Møt studentene

Her kan du lese hva HMS-studentene selv har å si om studiet.

Tom Erik Dyrseth (5. klasse, 2013)

Hvorfor valgte du å begynne på HMS-studiet?
HMS er veldig i vinden og fagfolk innenfor HMS er veldig ettertraktet, noe som er hovedgrunnen til at jeg valgte studiet. HMS er viktig i utgangspunktet, i tillegg ble jeg interessert i sikkerhet som spesialisering da jeg kunne velge fag fra RAMS-studiet (Reliability, Availability, Maintainability and Safety) på NTNU.

Hva er din bakgrunn og hvordan har det vært å kombinere tidligere utdanning med en mastergrad i HMS?
Jeg har en Bachelor fra Universitetet i Agder som byggingeniør (konstruksjon) og det var selvsagt en annen hverdag med tanke på fag, men man kommer fort inn i det.

Hva synes du er det beste ved studieprogrammet?
Foreleserne er veldig dyktige og fagkompetansen de sitter på er enorm. Det gir en utfordrende, men lærerik studiehverdag. På NTNU og på HMS-linjen er det tett kontakt med næringslivet noe som gjør at du kan utforske mulighetene som finnes for HMS'erne. Ved å ta dette studiet har jeg også fått en glimrende mulighet til å jobbe innenfor olje- og gassbransjen i tillegg til byggebransjen

Er du engasjert i aktiviteter utenom studiene?
Vi i klassen startet opp linjeforeningen Poka-Yoke da vi begynte på studiet. Jeg ble valgt som økonomisjef og vervet varte i ett år, så nå har jeg gjort min plikt. Ellers blir det trening i hverdagen på Gløshaugen eller portalen treningssenter via NTNUI.

Har du fått deg jobb/sommerjobb?
Jeg hadde sommerjobb i Aker Solutions MMO på teknisk sikkerhetsdisiplinen.

 

Jens Nikolai Berdal Kortner (5. klasse, 2013)

Hvorfor valgte du å begynne på HMS-studiet?
Jeg synes at studiet virket interessant i kombinasjon med bachelorgraden jeg hadde fra før. I tillegg fristet det med karrieremulighetene som studiet åpner opp for.

Hva er din bakgrunn og hvordan har det vært å kombinere tidligere utdanning med en mastergrad i HMS?
Jeg har en bachelorgrad i Forurensning og miljø fra Høgskolen i Telemark. Fra å fokusere hovedsakelig på ytre miljø, har HMS-studiet gitt meg kompetanse mer rettet mot arbeidsmiljø og HMS-ledelse. Jeg er fornøyd med overgangen fra høgskole til NTNU og vil absolutt si at denne studiekombinasjonen er attraktiv i jobbsammenheng.

Hva synes du er det beste ved studieprogrammet?
Det beste synes jeg er tverrfagligheten, den høye graden av frihet i valg av emner og kompetansenivået i fagmiljøet på instituttet.

Er du engasjert i aktiviteter utenom studiene?
Jeg er medlem av NTNUI og aktiv i orienteringsgruppa og i friidrett/løping

Har du fått deg jobb/sommerjobb?
Sommeren 2012 jobbet jeg for Standard Norge.

 

Kristine Dahl Schjelderup (4. klasse, 2013)

Hvorfor valgte du å begynne på HMS-studiet?
Under praksisen i bacheloren skrev jeg i en av oppgavene som skulle inn til skolen om sikkerhet rundt maskiner i matindustrien. Jeg tror dette fikk meg til å fatte interesse for fagfeltet. Jeg leste deretter litt om masteren i HMS og skjønte fort at dette var rette masteren for meg.

Hva er din bakgrunn og hvordan har det vært å kombinere tidligere utdanning med en mastergrad i HMS?
Jeg er utdannet MatTeknolog fra HIST. Det har ikke vært vanskelig å kombinere bacheloren min med masteren, da man har mange fagkombinasjoner å velge mellom. Jeg har valgt å gå HMS-ledelse som gir meg en god kombinasjon av helse-, miljø-, og sikkerhetsfag.

Hva synes du er det beste ved studieprogrammet?
Det beste ved studieprogrammet er at vi ikke er så store klasser. Dette gjør at vi blir fort kjent med både de i vår egen klasse og de som går i 5.klasse. Vi gjør ofte sosiale ting sammen, enten det er hyttetur til Oppdal, julebord eller en sosial sammenkomst. Små klasser gir oss også nærmere forhold til foreleserne/professorene og de svarer bestandig på spørsmål om man kommer en tur innom kontoret deres.

Er du engasjert i aktiviteter utenom studiene?
Jeg er studierepresentant ved IØT. Det vil si at jeg sitter i studieutvalget og i studentrådet. Jeg er også leder for Poka-Yoke som er linjeforeningen til HMS. Linjeforeningen ble startet i 2011, så den er relativt fersk. Linjeforeningen har hatt ansvaret for å arrangere hyttetur til Oppdal og Julebord for HMS-studentene. Samtidig prøver vi å få til sosiale arrangementer slik at vi møtes på andre arenaer enn på skolen.

Har du fått deg jobb/sommerjobb?
Ja, jeg har fått meg sommerjobb som HMS-ingeniør hos Statoil i Stjørdal. Har skjønt det slik at etterspørselen etter folk med master i HMS stor. De fleste har fått seg fast jobb før studiet er ferdig.

Tue, 08 Nov 2016 11:16:56 +0100