Sivilingeniør/Masterprogram 2-årig

NTNUs Entreprenørskole

– Studiets oppbygging

Studiet er lagt opp som en blanding av praksis og teori:

Studiet starter med idésøk i høstsemesteret og utvikling av en forretningsplan i vårsemesteret. Emnebeskrivelser for alle emner finnes ved å søke i emneoverssikten.

En grafisk fremstilling av studiets oppbygging finnes på Entreprenørskolens egne nettsider.

 

1. år

Første studieår består av åtte emner (fag), fire i hvert semester. Emner som er obligatoriske for studiet kombineres med valgbare emner som skal være en relevant påbygging av de tekniske/samfunnsvitenskapelige eller humanistiske fagene du har hatt før opptak til Entreprenørskolen.

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
TIØ4265 Strategisk ledelse 7,5
TIØ4330 Idésøk 7,5
  Valgbart emne 7,5
  Valgbart emne 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
TIØ4170 Teknologibasert forretningsutvikling 7,5
TIØ4235 Internasjonal forretningsutvikling 7,5
TIØ4851 Eksperter i team 7,5
  Valgbart emne 7,5

I andre semester skal studenter ved Entreprenørskolen delta i et intensivt prosjekt der utvikling av en forretningsidè/forretningsplan står sentralt. Det er også obligatorisk å gjennomføre et tverrfaglig prosjekt som omfatter en prosessrapport.

2. år

Andre studieår brukes til oppfølging av forretningsplanen: Partnersøk, finansiering og teknologisk utvikling.

3. semester består av:

  • Et prosjektarbeid/prosjektemne
  • Et teoriemne som gir teoretisk fordypning innenfor entreprenørskap
  • Et valgbart emne, enten teknologi-/realfags-/samf.vit.- eller humanistisk emne.

4. semester består av:

  • Masteroppgave
Thu, 04 May 2017 09:29:59 +0200

Studieplan