NTNUs Entreprenørskole

Sivilingeniør/Masterprogram 2-årig

NTNUs Entreprenørskole

– Studiets oppbygning

Studiet er lagt opp som en blanding av praksis og teori:

Studiet starter med idésøk i høstsemesteret og utvikling av en forretningsplan i vårsemesteret. Emnebeskrivelser for alle emner finnes ved å søke i emneoversikten.

En grafisk fremstilling av studiets oppbygning finnes på Entreprenørskolens egne nettsider.

1. år

Første studieår består av åtte emner (fag), fire i hvert semester. Emner som er obligatoriske for studiet kombineres med valgbare emner som skal være en relevant påbygging av de tekniske/samfunnsvitenskapelige eller humanistiske fagene du har hatt før opptak til Entreprenørskolen.

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
TIØ4265 Strategisk ledelse 7,5
TIØ4330 Idésøk og markedsundersøkelser 7,5
TIØ4370 Entreprenørielle muligheter og analyse 7,5
  Valgbart emne 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
TIØ4170 Teknologibasert forretningsutvikling 7,5
TIØ4235 Industriell markedsføring og internasjonal handel 7,5
TIØ4851 Eksperter i team 7,5
  Valgbart emne 7,5

I andre semester skal studenter ved Entreprenørskolen delta i et intensivt prosjekt der utvikling av en forretningsidè/forretningsplan står sentralt.

2. år

Andre studieår brukes til oppfølging av forretningsplanen: Partnersøk, finansiering og teknologisk utvikling.

3. semester består av:

 • Et prosjektarbeid/prosjektemne
 • Et teoriemne som gir teoretisk fordypning innenfor entreprenørskap
 • Et valgbart emne, enten teknologi-/realfags-/samf.vit.- eller humanistisk emne.

4. semester består av:

 • Masteroppgave
18 jun 2020

Valgbare emner

Valgbare emner

I løpet av dine to år på NTNUs Entreprenørskole skal du velge til sammen tre (3) valgbare emner, på totalt 22,5 studiepoeng. Er du ingeniørstudent skal disse emnene fortsette din teknologiske fordypning, og sørge for at du kvalifiserer til siv.ing graden. Er du realfagsstudent eller samfunnsviter skal disse enten gi deg en mer komplett fordypning innenfor finans, økonomi, innovasjon og entreprenørskap, eller være en fortsettelse av ditt studieløp.

For ingeniørstudenter er det viktig at alle tre (3) emnene er tekniske. Det vil si: Ingeniøremner på høyere grads nivå. Du finner mer informasjon om hva som kjennetegner et teknisk emne nedenfor. Det siste emnet må også være på høyere grads nivå, men kan være mer i retning av et komplementæremne.

Dersom du har en bachelor i ingeniørfag, og ønsker at ditt studium ved NTNUs Entreprenørskole skal kvalifisere for retten til å bruke tittelen sivilingeniør, må ett valgbart emne erstattes med TDT4127 Programmering og numerikk.

Nyttige verktøy:


Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

De valgbare emnene skal gi deg en faglig fordypning i det studiet du bygger videre på. NTNUs Entreprenørskole er en toårig master, men fullført studie gir tittelen Master i Teknologi / Sivilingeniør. For å oppnå dette, kreves det at du har faglig kompetanse innen tekniske ingeniørfaglige emner, og at du møter kravet som stilles til å få sivilingeniørgrad ved NTNU.

Emner med tittelen 'høyere grads nivå' er vurdert til å være på masternivå. Alle emner som godkjennes inn i planen din må være på masternivå, da dette er en mastergrad.

Det hender derimot at enkelte nivå III-emner tidligere er blitt vurderte som master-emner. Vi har ikke mulighet til å vurdere slike ting fortløpende, men dersom du finner et nivå III-emne i 4. årskurs på en annen ingeniørgrad - Datateknologi, Produktuvikling, Energi og Miljø, Bygg, etc - vil dette også kunne godkjennes på Entreprenørskolen.

 

emnesidene til NTNU finner du en faktaboks øverst til høyre.
Nivåene på NTNU-emner er som følger:

 • Nivå I
 • Nivå II
 • Nivå III
 • Høyere grads nivå
 • Doktorgrads nivå

Det kan være litt vanskelig å svare på. Generelt er det snakk om teknologiske sivilingeniøremner på høyere grads nivå. Du finner de mest valgte tekniske emnene innenfor følgende retninger:

Emner med disse emnekodene som er på høyere grads nivå vil være godkjente inn i planen deres.

Det enkleste er å følge retningslinjene over, og gå inn på emneplanen til de ulike programmene som ligner mest på din bakgrunn. Har du gått data vil alle valgbare data-emner for 4. og 5. årskurs være godkjente. Du kan også søke på NTNU sin emneside.

Inne på emneoversikten din på Studentweb har du mulighet til å trykke på 'legge til et emne'. Her kan du skrive inn emnekode, og så melde deg opp til emnet. Før du gjør dette, kan det være greit å forsikre seg om at emnet møter kriteriene, enten ved hjelp av denne siden, eller ved å kontakte studieveileder ved Entreprenørskolen.

 • TPD4142 Design Thinking
 • TEP4156 Viskøse strømninger og grensesjikt
 • TEP4165 Numerisk varme- og strømningsteknikk
 • TEP4240 Systemsimulering
 • TBA4275 Dynamisk respons på uregelmessige laster
 • TMM4195 Dimensjonering mot utmatting
 • TVM4165 Vannkraftverk og vassdragsteknikk
 • TDT4225 Store, distribuerte datamengder
 • TDT4290 Kundestyrt prosjekt
 • IT3105 Kunstig intelligens programmering
 • TDT4173 Maskinlæring
 • IT3708 Bio-inspirert kunstig intelligens
 • TDT4215 Anbefalingssystemer
 • TDT4237 Programvaresikkerhet
 • TDT4305 Big Data-arkitektur
 • TDT4310 Intelligent tekstanalyse og språkforståelse
 • TDT4265 Datasyn og dyp læring
 • TTM4135 Anvendt kryptografi og nettverksikkerhet
 • TPK4140 Driftssikkerhet, vedlikeholdsstyring
 • TPK4160 Verdikjedestyring
 • TPK4170 Robotteknikk
 • TPK5115 Risikostyring i prosjekter
 • TBA4155 Prosjektplanlegging og analyse
 • TPK4161 Verdikjedeanalyse
 • TPK4165 ERP og PLM systemer
 • TPK4195 Verkstedteknisk måleteknikk
 • TPK5165 Pålitelighetsstyring og dataanalyse
 • TMM4130 Produktutvikling og IT
 • TMM4150 Maskinkonstruksjon og mekatronikk
 • TMM4182 Forming og støping av metaller
 • TMR4130 Risikoanalyse og sikkerhetsledelse i maritim transport
 • TPK4128 Industriell mekatronikk

 

Vær obs på at følgende emner har overlapp:
TPD4142 Design Thinking og TMM4220 Innovasjon ved Design Thinking

 • BSOL4610 Strategi og endring i teknologibedrifter
 • FI5205 Corporate Responsibility and Ethics
 • GEOG2007 Effekter av klimaendringer
 • GEOG3518 Global Production Networks
 • SANT3600 Kulturforståelse for et internasjonalt arbeidsliv
 • TIØ4120 Operasjonsanalyse, grunnkurs
 • TIØ4146 Finans for teknisk-naturvitenskapelige studenter
 • TIØ4201 Risikohåndtering, samfunnssikkerhet og kritisk infrastruktur
 • TIØ4215 Kontraktsrett og kontraktsforhandlinger
 • TIØ4230 Entreprenørskap og markedsorientert produktutvikling
 • TIØ4295 Bedriftsøkonomi
 • TIØ4300 Miljøkunnskap, økosystemtjenester og bærekraft
 • TIØ4365 Intellectual Property Management
 • TIØ5200 Prosjektorganisasjoner
 • TMM4220 Innovasjon ved Design Thinking
 • TMM4225 Ingeniørrettet samhandling i distribuerte team: Ledelse og smart bruk
 • TMT4330 Ressurser, energi og miljø
 • TPK4141 Innovasjon, design og produksjon 1
 • TSOL415 Human Resource Management
 • TSOL425 Teamledelse og teknologi
 • TTK4220 Dynamikk i sosiale systemer
 • TTM4165 Digital økonomi
 • TTM4185 Sikkerhet og robusthet i IKT system  
 • TIØ4300 Environmental Science, Ecosystem Services and Green Economy (Norsk)
 • TIØ4345 Management of Business Relations and Networks
 • TIØ4265 Strategic Management
 • TIØ5200 Project Organizations
 • TIØ4195 Environmental Management and Corporate Governance
 • TIØ4201 Risk Governance
 • TIØ4180 Innovation Management

Vær obs på at følgende emner har overlapp:
TPD4142 Design Thinking og TMM4220 Innovasjon ved Design Thinking

 • Alt av emner på nivå I eller II
 • Emner på nivå III (med mindre de inngår i 4. årskurs til en siv.ing grad)
 • TIØ4250 Venture Cup
 • Hvis du ikke oppfyller kravet til tre valgbare emner (hvor alle er tekniske) vil ikke planen din være gyldig. Du vil dermed ikke få noe vitnemål eller fullført grad.
 • SPØR FØRST! Det er aldri en god idé å satse på at noe går i gjennom med mindre du er 100% sikker. Emner som ender opp i planen din på mystisk vis uten å være godkjent vil bli fjernet ved studiets slutt.
 • Dette er for å oppfylle krav til master/siv.ing ved NTNU, det er ikke noe instituttet eller studieprogrammet har funnet på for moro skyld. Vi er klar over at det er mye arbeid i løpet av disse to årene, men dere går ut med en kraftig mastergrad og tittel når dere er ferdig.
 • Emner du har hatt på masternivå tidligere kan innpasses i planen din hvis de kvalifiserer. Ta kontakt med studieveileder for å ordne dette.
 • Er du samfunnsviter eller realfaglig, vil for eksempel to 15-poengsemner dekke kravet. (Totalt 30 SP)

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan