SIVILINGENIØR/MASTERPROGRAM, 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Energibruk og energiplanlegging

– Utenlandsopphold

Det er mulig å ta deler av studiet ved et annet universitet. Kontakt instituttet/studieveileder.

 • Telefon: 73 59 42 10
 • Faks: 73 59 42 79
 • Besøksadresse:
  O. S. Bragstads plass 2E
  E-blokk 3. etg.
  7034 Trondheim
  Google maps
 • Postadresse:
  NTNU
  Institutt for elkraftteknikk
  7491 Trondheim