Energi og miljø

MASTERPROGRAM (SIVILINGENIØR), 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Energi og miljø

– Utenlandsopphold
Foto: Eivind Kristoffersen Bildet ble tatt på stranden ved Campus Point våren 2015. Campus Point er et "surfespot" som ligger rett ved siden UCSB der man kan stikke bort mellom forelesninger. På bildet ser man meg, Eivind Kristoffersen, og min nye venn selen Selma

Utveksling

Når du er tatt opp til et studieprogram ved NTNU, har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Du bør starte planleggingen i god tid, senest i løpet av høstsemestret året før du ønsker å reise.

Hvorfor studere i utlandet?

Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.

Bilder fra NTNU-studenter som har vært på utveksling

Som utvekslingsstudent kan du velge om du vil være ett eller to semestre i utlandet, vanligvis i 3. eller 4. årskurs.

Til hvilket land, og til hvilken institusjon?

Her er mulighetene mange. NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Før du bestemmer deg bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker i utlandet, og om det er noen bestemte land eller områder i verden du ønsker å dra til.

Ta kontakt med studieveileder for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har

Eksempler på universiteter der vi har hatt flere studenter er:

  • ETH i Zürich, Sveits
  • RWTH i Aachen, Tyskland
  • DTU i København
  • TU Wien, Østerrike
  • University of Cape Town, Sør Afrika
  • Nanyang Technological University, Singapore
  • University of Wisconsin, USA

Følg lenken for enda flere læresteder.

NTNU har avtaler med universiteter i mange land. Internasjonal seksjon hjelper til med søknader både til disse og andre universiteter.

Erfaring fra andre studenter

Det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser. 

Veiledning og hjelp

Internasjonal seksjon hjelper deg med den praktiske delen av planleggingen av et utenlandsopphold, dvs. søknadsprosedyrer, frister, stipend etc. Studieveileder ved instituttet hjelper deg med forhåndsgodkjenning , emnevalg og tips om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning. Se boks på høyre side.

Informasjon om den praktiske delen av planleggingen som søknadsprosedyrer, frister og stipend, kan du lese mer om på Innsida.

Finansiering

Lånekassen tilbyr lån, stipend og reisestøtte. I tillegg finnes det mange andre finansieringsmuligheter. Utvekslingsoppholdet blir en del av graden du tar ved NTNU og du trenger ikke forlenge studietiden.

Hvis du studerer i et land der undervisningen foregår på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs fra Lånekassen