SIVILINGENIØR/MASTERPROGRAM, 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Energibruk og energiplanlegging

– Studiets oppbygging

Vi tilbyr spesialisering gjennom to hovedprofiler:

Energibruk i bygninger

Denne hovedprofilen legger vekt på energiforsyning og -bruk i bygninger gjennom emner som dekker varme og ventilasjon, inneklima, el-installasjoner, belysning og varmepumper. Og hvordan man skal planlegge og drifte anleggene optimalt.

Energiforsyning

Hovedfokus er planlegging og drift av lokale, regionale og nasjonale energiforsyningssystemer med forskjellige energibærere, slik som elektrisitet, varme og gass. Siden det elektriske kraftsystemet er en svært sentral del av energiforsyningen, forutsetter denne hovedprofilen større forkunnskaper i elektroteknikk enn de andre hovedprofilene.

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Studieplan