Energi og miljø

MASTERPROGRAM (SIVILINGENIØR), 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Energi og miljø

– Studiets oppbygging


Vi tilbyr spesialisering gjennom tre hovedprofiler:

Energibruk i bygninger

Denne hovedprofilen legger vekt på energiforsyning og -bruk i bygninger gjennom emner som dekker varme og ventilasjon, inneklima, el-installasjoner, belysning og varmepumper. Og hvordan man skal planlegge og drifte anleggene optimalt.

Energiforsyning

Hovedfokus er planlegging og drift av lokale, regionale og nasjonale energiforsyningssystemer med forskjellige energibærere, slik som elektrisitet, varme og gass. Siden det elektriske kraftsystemet er en svært sentral del av energiforsyningen, forutsetter denne hovedprofilen større forkunnskaper i elektroteknikk enn de andre hovedprofilene.

Energi- og prosessteknikk

Her får du studere hele energikjeden. Hvordan energi konverteres fra en form til en annen i for eksempel vindturbiner eller vannkraftverk og hvordan energien kan utnyttes effektivt i industrielle prosesser. Du vil få gode kunnskaper innenfor fagområder som energi-, prosess og strømningsteknikk. Du kan velge en mer eksperimentell eller numerisk retning på studiene.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan

Informasjonens gyldighet

Informasjonens gyldighet

Tabellene over gjelder for studieåret 2020/2021. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.