SIVILINGENIØR/MASTERPROGRAM, 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Energibruk og energiplanlegging

– Om studieprogrammet
Illustrasjonsbilde/FOTO Geir Mogen

Om Energibruk og energiplanlegging

Klimautfordringen er vår tids kanskje største utfordring, og den er nær knyttet til vår bruk av energi. Fornuftig og effektiv bruk av våre energiressurser er derfor av stor betydning. Vi tilbyr et masterprogram som gir mulighet for ytterligere styrking av kompetansen til kandidater med bachelorgrad innenfor energifeltet.

Studieprogrammet dekker temaene energibruk i bygninger, planlegging av energiforsyningssystemer, og samspillet mellom energi, økonomi og miljø. Undervisningen vil i stor grad være felles med studentene i 4. og 5. årskurs ved det femårige masterprogrammet Energi og miljø, studieretning energibruk og energiplanlegging.

Opptak

Søknadsfrist 15. april 2017

Det er ett hovedopptak i året. Du søker om opptak  gjennom NTNUs søknadsweb.

Studiet forutsetter at du fra før har tilegnet deg både grunnleggende og videregående kunnskaper innen fagfeltet slik at det spesialiserte studiet kan starte allerede første semester.

Jobbmuligheter

Arbeidsmarkedet innen energi og miljøsekstoren er generelt godt og spenner over mange bransjer. Kandidatene fra masterprogrammet i energibruk og energiplanlegging vil være særlig aktuelle for konsulent-, entreprenør- og offentlig virksomhet knyttet til energirådgiving, tekniske installasjoner i bygg, energiplanlegging i privat og offentlig sektor, og systemplanlegging i energiforsyningen.
Kandidater med mastergrad kan også være aktuelle for videre forskerutdanning gjennom et doktorgradsstudium.

Studiets oppbygning

Studiet er et 2-årig masterstudium hvor du spesialiserer deg innenfor en våre to hovedprofiler

Energibruk i bygninger

Denne hovedprofilen legger vekt på energiforsyning og -bruk i bygninger gjennom emner som dekker varme og ventilasjon, inneklima, el-installasjoner, belysning og varmepumper. Og hvordan man skal planlegge og drifte anleggene optimalt.

Energiforsyning

Hovedfokus er planlegging og drift av lokale, regionale og nasjonale energiforsyningssystemer med forskjellige energibærere, slik som elektrisitet, varme og gass. Siden det elektriske kraftsystemet er en svært sentral del av energiforsyningen, forutsetter denne hovedprofilen større forkunnskaper i elektroteknikk enn de andre hovedprofilene.

Studieveiledning

Studieveilederenes oppgave er å gi råd og veiledning i faglige spørsemål eller spørsmål knyttet til utdanningsplan, utveksling, studiemiljø, trivsel, tilrettelegging, sykdom, psykososiale spørsmål og annet du måtte lure på som ny student eller underveis i studiet.

Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi / Sivilingeniør
Studieprogramkode: MIENERG
Adgangsbegrenset:
Ja (22 studieplasser)
Studiepoeng: 120
Studiekode: 194 8963
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
Institutt for elkraftteknikk

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 15. april

Poenggrense 2017: 3,9

Informasjonen gjelder for inneværende studieår

 • Telefon: 73 59 42 10
 • Faks: 73 59 42 79
 • Besøksadresse:
  O. S. Bragstads plass 2E
  E-blokk 3. etg.
  7034 Trondheim
  Google maps
 • Postadresse:
  NTNU
  Institutt for elkraftteknikk
  7491 Trondheim