Energi og miljø

MASTERPROGRAM (SIVILINGENIØR), 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Energi og miljø

– Studiemiljø


Energi og miljøingeniørenes linjeforening EMIL er en svært driftig linjeforening, med aktiviteter av både sosial og faglig karakter. Dette fører til et godt sosialt miljø.

Studieprogrammet har tilgang på omfattende laboratoriefasiliteter som brukes i undervisningen og spesielt i forbindelse med prosjekt- og masteroppgave. Så langt mulig, tilbys alle studentene på masternivå fast leseplass i tilknytning til aktuelt fagmiljø.

Lesesaler

Studentene har tilgang på et betydelig antall leseplasser på fakultetenes lesesaler. Vi har fast plass på lesesal og personlig oppbevaringsskap for bøker, bærbar PC m.m

Grupperom

I 5. årskurs får studentene egne grupperom utstyrt med noen faste PC-er og låsbare skap for oppbevaring. Det finnes ellers åpne grupperom som benyttes etter behov.

Datasaler

Fakultetene stiller datasaler til disposisjon for bruk i undervisningen og som studenter kan bruke i forbindelse med prosjektarbeid og fritidsaktiviteter.

Det er mange muligheter for å koble privat bærbar PC opp mot internett.

Verksteder

Fagmiljøene driver utstrakt eksperimentell virksomhet. Vi har derfor mekaniske og elektrotekniske verksteder til å hjelpe oss. Disse er der for å bistå studentene når de arbeider med prosjektoppgaver eller laboratorieøvinger

Laboratorier

Muligheten til utprøving i spesialbygde laboratorier med avansert måleutstyr er et av NTNUs fortrinn.

EMIL: linjeforeningen for Energi og miljø-studentene

EMIL: linjeforeningen for Energi og miljø-studentene

Seks studenter danner bokstavene EMIL

Gjennom EMIL kan du være med og forme alle deler av studentlivet. Når du begynner på Energi og Milj-studiet er det EMIL som tar imot deg og sørger for at du finner deg til rette i Trondheim og på NTNU. Fadderperioden er en periode der du kan stifte nye vennskap, få hjelp til bli kjent i NTNU-jungelen, og ha mye moro! Det blir også arrangert EMIL-festival!

EMIL er bygget opp av komitéer. Vi har eget festlokale, linjeavis og idrettskomite. KomPTur arrangerer turer i skog og mark, til fots og på ski. Hver vår settes det opp revy. I Fagkomitéen jobbes det for gjøre studiet vårt enda bedre. Komitéene er EMILs hjerte, og du er velkommen inn fra første dag.

Besøk vår hjemmeside