Energi og miljø

MASTERPROGRAM (SIVILINGENIØR), 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Energi og miljø

– Jobbmuligheter


Arbeidsmarkedet innen energi og miljøsekstoren er generelt godt og spenner over mange bransjer. Kandidatene fra masterprogrammet i energi og miljø vil være særlig aktuelle for konsulent-, entreprenør- og offentlig virksomhet knyttet til energirådgiving, tekniske installasjoner i bygg, energiplanlegging i privat og offentlig sektor, og systemplanlegging i energiforsyningen.
Kandidater med mastergrad kan også være aktuelle for videre forskerutdanning gjennom et doktorgradsstudium.

Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Når du er ferdig utdannet sivilingeniør i energi og miljø, vil du ha verktøy og kunnskap som gjør deg i stand til å løse fremtidige oppgaver og utfordringer på mange samfunnsområder. Arbeidsgiverne ønsker seg flere ansatte med kompetanse fra energi og miljø.

Som Energi og miljø ingeniør vil du kunne velge blant jobber innenfor en lang rekke bransjer:

 • energiforsyning
 • energirådgiving
 • prosessindustri
 • elektroteknisk industri
 • olje- og gassindustri
 • næringsmiddelindustri
 • ustyrsleverandører
 • driftsorganisasjoner
 • konsulentvirksomhet
 • engineering
 • entreprenører
 • forskning og undervisning
 • forvaltning 

Oppgavene de arbeider med er innen energirådgiving, teknisk-økonomisk planlegging, prosjektering, kraftomsetning, produktutvikling.

Energikontakten

Energikontakten er et nettverk av bedrifter og organisasjoner knyttet til teknologistudiet Energi og miljø ved NTNU. EnergiKontakten skal være et bindeledd mellom studentene, faglærerne og næringslivet. EnergiKontakten har som formål å bidra til å sikre rekruttering av høyt kvalifiserte sivilingeniører til energisektoren ved å legge til rette for nær kontakt mellom næringsliv, studenter og faglærere.

EMIL Link

EMIL Link er en av mange komiteer i linjeforeningen, og er den som jobber tettest på næringslivet. Flere ganger i måneden arrangerer de bedriftspresentasjoner i samarbeid med relevante bedrifter som vil gjøre seg kjent for studentene. Gjennom disse presentasjonene får studentene et innblikk i arbeidslivet og hvilke jobbmuligheter en ferdig utdannet energi- og miljø-student har. Bedriftspresentasjonene avsluttes gjerne med noe å spise og drikke, og studentene kan mingle med representantene fra bedriften. Disse arrangementene er høyt verdsatt blant studentene og er et viktig bidrag til motivasjon særlig når man skal velge hovedprofil og fordypning senere i studiet.

Karriereplanlegging

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Finn oppgaver, praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet om tema til oppgaver, praksisplasser, sommerjobber, del- og heltidsjobber.

Som NTNU-student kan du også bli benyttet  til idé- og forretningsutvikling.

Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.)

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Undersøkelser viser at personer med doktorgrad har svært høy grad av sysselsetting. Akademia blir ofte ansett som den vanligste karriereveien for personer med doktorgrad, men en stor andel av våre doktorer går videre til ledende jobber innen privat næringsliv.

Jobbtilbud

Jobbtilbud

Foto: Jens Petter Sørå

En ny Tekna-rapport viser at nærmere åtte av ti ingeniørstudenter sikret seg jobb før de var ferdig med studiene. Les hele artikkelen i Aftenposten.no

En av fire unge vil jobbe med fornybar energi

Tre vindmøller. Foto.

En av fire ungdommer vil jobbe innenfor fornybar energi, viser en ny undersøkelse gjennomført av TNS Gallup. Les artikkelen i Aftenbladet her.

14 okt 2020