MASTERPROGRAM/SIVILINGENIØR 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Elektronikk

– Ingen flere opptak

Studieprogrammet elektronikk avsluttet

Det 2-årige masterstudiet Elektronikk hadde sitt siste opptak høsten 2016. Studieprogrammet avløses av en internasjonal 2-årig master, Electronic Systems Design.

Besøk programmets engelske nettsider


Mon, 17 Oct 2016 10:45:58 +0200