Datateknologi

Masterprogram (sivilingeniør), 2-årig, Trondheim

Datateknologi

– Studiets oppbygning

Hovedprofiler

Det 2-årige masterstudiet i datateknologi bygger videre på en bachelorgrad i ingeniørfag, data.

Du søker direkte til en hovedprofil.

Hovedprofil
Databaser og søk
Programvaresystemer
Kunstig intelligens
Algoritmer og datamaskiner

 

Illustrasjon av studieplan
Illustrasjon av studieplan

studiets oppbygging

Studieprogrammet består av ett år med hovedprofilemner, og ett år med fordypning- og masteroppgave. Du har fire emner i hvert semester med avsluttende eksamen i slutten av semesteret. 

Programmet har tre emner som er felles for alle teknologistudier; eksperter i team, ingeniøremne annet studieprogram og komplementær emne.

Ditt valg av fordypning bestemmer hvilken spisskompetanse du skal sitte igjen med som nyutdannet masterkandidat. I vårsemesteret avsluttes studiet med en masteroppgave der du utfører et selvstendig forskningsarbeid innenfor hovedprofilen du har valgt. For å kunne starte på masteroppgaven må du ha fullført 6 ukers praksis. Se mer om praksis på Innsida.

For detaljer om oppbygningen av hver enkelt hovedprofil se studieplan under. Hvilken hovedprofil du velger avgjør hvor mange av emnene som er obligatoriske eller valgbare.

Studieplanene for kull 2020 viser per i dag kun 1. studieår. For se oppbygning av 2. år må du velger kull 2019.

Mastergraden inneholder en blanding av emner gitt på norsk og engelsk. For informasjon om undervisningsspråk se emnebeskrivelsen til det enkelte emnet.

 

KRYSSPUB – Allerede student?

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan