Datateknologi

Masterprogram (sivilingeniør), 2-årig, Trondheim

Datateknologi

– Om datateknologi

om

Det 2-årige masterstudiet i datateknologi bygger videre på en bachelorgrad i ingeniørfag.

Studiets oppbygning er lik de to siste årene av det 5-årige datateknologistudiet.

I det 2-årige masterstudiet velger du et fordypningsprosjekt og en masteroppgave. Fordypningen og masteroppgaven gir deg spisskompetanse som gjør deg svært konkurransedyktig for ekspertjobber.

Fremtidens teknologi har sitt utspring i datateknologi. Våre forskerne som underviser i datateknologi jobber allerede i dag med fremtidsrettede problemstillinger som:

  • å bidra til å løse klimautfordringene ved å gjøre datateknologien mer energieffektiv.
  • å lære datamaskiner å ta beslutninger og løse problemer på egenhånd.
  • å utvikle søketeknologi som nyttiggjør seg av de stadig økende mengdene av informasjon på internett.
  • å bruke datateknologi til å forstå sammenhenger i genmateriale.
    Innsikt som kan brukes for å utvikle bedre medisiner og kurere sykdommer.

Hva lærer du?

På datateknologi lærer du teknikker og metoder for å utvikle systemer og løse problemer.

  • Du lærer å ta problemstillingen fra ide til spesifikasjon.
  • Du lærer å lage datasystemer og bruke lure teknikker som effektivt løser ulike problemer.
  • Du lærer gode metoder for å kontrollere at systemet fungerer slik det er ment å skulle virke.

 

Gruppearbeid

I databransjen jobber man i team. Oppgavene er for kompliserte til at én person kan løse dem alene. Mange dataingeniører blir ledere i små og store prosjekter og bedrifter. Andre dataingeniører blir eksperter på ett enkelt teknologiområde.

 

Hvem passer studiet for?

Datateknologi passer for deg som er nysgjerrig og som ønsker å skape fremtidens teknologi i samarbeid med andre. Hvis du i tillegg ønsker å gå på et interessant studieprogram som leder frem til en morsom og spennende jobb, er datateknologi et naturlig valg.