masterprogram, 5-årig – Trondheim

Felles utfordringer i tverrfagligmiljø

Navn: Simon Randby
Studieprogram: Datateknologi – kunstig intelligens
Arbeidssted: Norsk helsenett

«På Data gikk jeg retningen kunstig intelligens fordi jeg likte fokuset på problemløsing. Det var en veldig god kombinasjon av spennende teori og at vi hele veien fikk anvende den på praktiske problemer.» 

Portrett av Simon Randby. Foto

Har du hatt noen verv/deltidsjobber ved siden av studiet?

I løpet av studietiden har jeg gjort en del ved siden av. En periode jobbet jeg i et oppstartsselskap som drev med spillutvikling. Jeg har også vært aktiv på Samfundet i Web-komiteen til Markedsføringsgjengen, og i Programvareverkstedet som drifter og styremedlem.

Vervet på Samfundet ga meg mye verdifull erfaring med å jobbe i team på store dataprosjekter med mange brukere. Vervene i Programvareverkstede lærte meg mye om hvordan drifte UNIX-systemer, og organisasjonsledelse. Jeg har også vært leder i Den Nordlige Fantasiunion, og jobbet ved Kodeløypa.

Jobben med Kodeløypa var veldig givende i det at den viste meg hvordan en kan lære bort programmering, og hvor mye ungdomsskoleelever får med seg. Det var veldig gøy å se fremgangen elevene hadde i løpet av perioden vi jobbet med dem.

Har du hatt noen relevante sommerjobber?

Den mest relevante jobben jeg hadde som også gikk om sommeren må ha vært da jeg jobbet med spillutvikling for oppstartsselskapet Micronax. Jeg fikk lært mye om hvordan man utformer grensesnitt for en best mulig brukeropplevelse og kryssplattformutvikling.

Hvorfor valgte du bransjen du arbeider i?

Jeg valgte å gå inn bransjen jeg er i fordi den byr på mange spennende utfordringer, samtidig som at arbeidet man gjør påvirker mange mennesker på en veldig positiv måte. Det er også et stort spenn i hva som utføres, som gjør at en får kontakt med mange ulike miljøer, og innsikt i ulike tilnærminger til felles utfordringer.

Hva var viktig for deg da du bestemte deg for et sted å jobbe?

Det var flere ting jeg så etter når jeg valgte å jobbe for Norsk Helsenett. Selvfølgelig var det gode sosiale miljøet en viktig faktor. Muligheten for varierte arbeidsoppgaver innenfor utvikling var også veldig viktig for meg. Jeg liker veldig godt at Norsk Helsenett opererer i skjæringspunktet mellom utvikling, drift, og nettverk. Og det er veldig givende å jobbe med systemer som helsepersonell nyttiggjør seg i hverdagen.

Hva føler du en typisk bedrift som Norsk Helsenett ser etter når de skal ansette nyutdannede?

Innenfor programmering er kanskje det viktigste at man har en god forståelse for det grunnleggende, og hvordan en kan anvende det. Det hjelper også med erfaring med høynivå-språk og databaser.

Har du noen tips til studenter som ønsker å arbeide med lignende ting som deg?

Et bra tips er å ha prosjekter en har hatt ved siden av studiene å vise til. Det er en flott anledning til å vise at man tar initiativ, og ikke minst vise fram ferdighetene sine.