Masterprogram, 2-årig

Idrettsvitenskap

– Studiets oppbygning

Master i idrettsvitenskap er normert til fire semester og består av obligatoriske emner, valgfrie emner og en masteroppgave. Programmet har to alternative oppbygninger, avhengig av om du velger masteroppgave med omfang 30 eller 45 studiepoeng.

Masterstudiet i idrettsvitenskap er et 2-årig fulltidsstudium som består av følgende:

  • En felles del som omfatter de obligatoriske emnene IDR3025, IDR3033, IDR3034, IDR3035, IDR3036, IDR3037, IDR3038 og Eksperter i team.
  • IDR3920 Masteroppgave (45 sp) eller IDR3921 Masteroppgave (30 sp). Alle andre eksamener i mastergraden må være bestått før avsluttende mastergradseksamen. 
  • De studenter som velger å skrive masteroppgave på 30 studiepoeng må i tillegg ta IDR3027.

Mastergradens oppbygning, med studiepoeng for de ulike komponenter og anbefalt studieprogresjon framgår av tabellen nedenfor.

Informasjonens gyldighet
Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IDR3033 Kvalitativ og kvantitativ forskning 15
IDR3034 Motivasjon i idrett og kroppsøving 7,5
IDR3035 Idrett, modernitet og modernisering 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IDR3036 Idrett og sosial ulikhet 7,5
IDR3037 Ferdighets- og prestasjonsutvikling 7,5
IDR3038 Forskningsdesign i idrettsvitenskap 7,5
  Eksperter i team (intensiv) 7,5

 

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IDR3025 Idrettsvitenskap spesialisering 15
IDR3027 Forskningspraksis i idrettsvitenskap 15
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IDR3921 Masteroppgave i idrettsvitenskap 30


Detaljer om programmet finner du i studieplanen i studiehåndboka.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IDR3033 Kvalitativ og kvantitativ forskning 15
IDR3034 Motivasjon i idrett og kroppsøving 7,5
IDR3035 Idrett, modernitet og modernisering 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IDR3036 Idrett og sosial ulikhet 7,5
IDR3037 Ferdighets- og prestasjonsutvikling 7,5
IDR3038 Forksningsdesign i idrettsvitenskap 7,5
  Eksperter i team (intensiv) 7,5

 

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IDR3025 Idrettsvitenskap spesialisering 15
IDR3920 Masteroppgave i idrettsvitenskap 15
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IDR3920 Masteroppgave i idrettsvitenskap 30


Detaljer om programmet finner du i studieplanen i studiehåndboka.

 

Eksperter i team

Eksperter i team er et felles tverrfaglig emne for alle som tar en mastergrad ved NTNU.