Masterprogram, 2-årig

Idrettsvitenskap

– Om studieprogrammet

Master i idrettsvitenskap er noe for deg som er interessert i en dypere forståelse av idrett som samfunnsfenomen, og idrettens betydning for samfunnet og enkeltmennesket.Illustrasjonsfoto: på håndballbanen

Hva er idrettsvitenskap?

Masterprogrammet i idrettsvitenskap er en toårig høyere gradsutdanning, og studier på dette nivået gir en dypere forståelse av den samfunnsvitenskapelige retningen av idrettsvitenskap. Programmet legger spesielt vekt på en forskningsmessig forståelse og tilnærming til idrettsfaglige problemstillinger. Målsettingen er å gi deg et vitenskapelig grunnlag for å arbeide med problemstillinger relatert til idrett og fysisk aktivitet, samt å gi kunnskap og erfaring til å arbeide med relevante vitenskapelige arbeidsmetoder og opparbeide en forståelse for tolkning av forskningsresultater.

Masterprogrammet i idrettsvitenskap gir en solid samfunnsvitenskapelig forståelse av idrett og fysisk aktivitet. Programmet gir kjennskap til metodiske arbeidsteknikker innen faget, samt allsidig skolering i idrettsvitenskapelig teori. Gjennom masteroppgaven får du mulighet til å anvende skoleringsbiten i praktisk forskningsarbeid.

Masterstudenter i idrettsvitenskap får mulighet til å fordype seg innenfor flere ulike områder innen idrettsvitenskapen. Eksempler på tidligere leverte masteroppgaver er:

  • Er kommunikasjon i idrett preget av strategisk enighet? En kvalitativ undersøkelse som belyser kommunikasjon mellom trener - utøver på trening
  • Hjemmebanefordel i lagidrett
  • Massemedias forskjellsbehandling av herre- og kvinnefotball, - en kvantitativ undersøkelse av Rosenborg og Trondheim-Ørn i norsk massemedia
  • Fysisk aktivitet i skolen i lys av Bourdieus habitusbegrep. En empirisk undersøkelse av GAP-prosjektet ved Inderøy ungdomsskole
  • Emotional Intelligence in young Norwegian athletes. - Review of EI-theory and translation of a self report measure of EI

Hvorfor idrettsvitenskap?

Studiet egner seg for deg som deg som er interessert i samfunnsvitenskapelige aspekter ved idrett og fysisk aktivitet. Masterstudiet gir deg en solid samfunnsvitenskapelig forståelse av idrett og fysisk aktivitet og god kjennskap til metodiske arbeidsteknikker innen faget, samt allsidig skolering i idrettsvitenskapelig teori.