Bygg- og miljøteknikk

Masterprogram (Sivilingeniør) 2-årig, Trondheim

Bygg- og miljøteknikk

– Studieveiledning

Studieveiledning

Studieveileder på programmet du tilhører kan hjelpe deg med:

  • Utdanningsplan
  • Studieprogresjon
  • Utenlandsopphold
  • Permisjon
  • Retningsvalg
  • Utfordringer i studiehverdagen

  studier@iv.ntnu.no  |    73 59 37 00

Du kan også ta direkte kontakt med en av våre studieveiledere:

Vanlige spørsmål om to-årig master i teknologi

Vanlige spørsmål om to-årig master i teknologi

Se under "studiets oppbygning" eller i studieplanen.
Den viktigste forskjellen er at sivilingeniørutdanningen har en større teoretisk dybde enn ingeniørutdanningen. Arbeidsoppgaver etter endt utdanning overlapper ofte hverandre i mindre foretak, men sivilingeniører får vanligvis et større ansvar enn ingeniørene i større bedrifter. Jobber innen forskning og undervisning krever ofte sivilingeniørkompetanse.
Det varierer etter hvor og hvilken jobb du får. Se Tekna.no for lønnsstatistikk.
Ja, du kan søke om fritak dersom du har tilsvarende emne dekket fra en annen utdanning.
Ja, du kan ta deler av sivilingeniørutdanningen i utlandet. Flesteparten av studentene reiser ut ett år eller ett semester i 4. eller 5. årskurs.

Kontakt

Kontakt

Telefon: (+47) 73 59 37 00
Epost: studier@iv.ntnu.no

Postadresse:
Høgskoleringen 6, NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
7491 Trondheim