Masterprogram / Sivilingeniør 2-årig

Bygg og miljøteknikk

– Studieveiledning

Studieveileder på programmet du tilhører kan hjelpe deg med:

  • Utdanningsplan
  • Studieprogresjon
  • Utenlandsopphold
  • Permisjon
  • Retningsvalg
  • Utfordringer i studiehverdagen

     

Vanlige spørsmål om to-årig master i teknologi

Hvilke emner har jeg i studiet?

Se under "studiets oppbygning" eller i studieplanen.

Hva er forskjellen på en ingeniørutdanning og sivilingeniørutdanning? Og hva er forskjellen i arbeidsoppgaver etter endt utdanning?

Den viktigste forskjellen er at sivilingeniørutdanningen har en større teoretisk dybde enn ingeniørutdanningen. Arbeidsoppgaver etter endt utdanning overlapper ofte hverandre i mindre foretak, men sivilingeniører får vanligvis et større ansvar enn ingeniørene i større bedrifter. Jobber innen forskning og undervisning krever ofte sivilingeniørkompetanse.

Hvor mye kan en sivilingeniør forvente å tjene?

Det varierer etter hvor og hvilken jobb du får. Se Tekna.no for lønnsstatistikk.

Jeg har tatt emner ved en annen høgskole / et annet universitet, kan jeg få fritak for disse på sivilingeniørstudiet ved NTNU?

Ja, du kan søke om fritak dersom du har tilsvarende emne dekket fra en annen utdanning.

Kan jeg ta deler av utdanningen i utlandet?

Ja, du kan ta deler av sivilingeniørutdanningen i utlandet. Flesteparten av studentene reiser ut ett år eller ett semester i 4. eller 5. årskurs.

Kontakt

Telefon: (+47) 73 59 37 00
Fax: (+47) 73 59 37 90
E-post: studier@iv.ntnu.no

Postadresse:
Høgskoleringen 6, NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
7491 Trondheim