Studentintervjuer

– Intervjuer med studenter på digitale byggeprosesser


Under kan du lese intervju med noen av studentene våre som går på den 2-årige masteren innenfor digitale byggeprosesser i Gjøvik:

I studiehverdagen får vi styre mye av hvilken retning vi vil fokusere på selv

Studieprogram: 2-årig master i Bygg- og miljøteknikk

Studieretning: Digitale byggeprosesser

Sted: NTNU Gjøvik

Navn: Gunnar Heimdal

Intervjuet: Februar 2019

I tillegg er alle prosjektene våre knyttet opp mot reelle problemstillinger som løses i gruppearbeid i samarbeid med bedrifter.

2-årig master, teknologi, Gjøvik

I studiehverdagen får vi styre mye av hvilken retning vi vil fokusere på selv

Studieprogram: 2-årig master i Bygg- og miljøteknikk

Studieretning: Digitale byggeprosesser

Sted: NTNU Gjøvik

Navn: Gunnar Heimdal

Intervjuet: Februar 2019

I tillegg er alle prosjektene våre knyttet opp mot reelle problemstillinger som løses i gruppearbeid i samarbeid med bedrifter.

Hva har du studert tidligere?Intervju med student på Bygg- og miljøteknikk Gunnar Heimdal

Jeg har studert bachelor i bygg med spesialisering i konstruksjonsteknikk.  

Hvorfor valgte du dette masterprogrammet?

Jeg valgte digitale byggeprosesser da dette virket som et fremoverlent studiet som gir spennende muligheter videre innenfor digitalisering av bygg- og anleggsnæringen. I tillegg var jeg interessert i BIM og digitalisering før jeg startet på studiet, og det var dermed et enkelt valg.

Hva er det som mest spennende/interessant på ditt studieprogram?

I studiehverdagen får vi styre mye av hvilken retning vi vil fokusere på selv. Vi har hatt besøk av mange interessante bedrifter, og får muligheten til å delta på konferanser. I tillegg er alle prosjektene våre knyttet opp mot reelle problemstillinger som løses i gruppearbeid i samarbeid med bedrifter.

Hva handler masteroppgaven din om?

Jeg har ikke definert masteroppgaven min enda, men den kan for eksempel handle om digitalisering av prosjektstyring. 

Hva er drømmejobben?

Drømmejobben er en stilling hvor jeg får friheten til å implementere løsninger som kan effektivisere en prosess og øke produktiviteten.

Det mest spennende ved dette studiet er at det jobbes med prosjekter som vi selv får bestemme problemstillingen på

Studieprogram: 2-årig master i Bygg- og miljøteknikk

Studieretning: Digitale byggeprosesser

Sted: NTNU Gjøvik

Navn: Magnus Gravningen

Intervjuet: Februar 2019

Årsaken til at jeg valgte dette studiet var at det virket som et fremtidsrettet studium hvor det digitale i BAE-næringen ville være en sentral del 

2-årig master, teknologi, Gjøvik

Det mest spennende ved dette studiet er at det jobbes med prosjekter som vi selv får bestemme problemstillingen på

Studieprogram: 2-årig master i Bygg- og miljøteknikk

Studieretning: Digitale byggeprosesser

Sted: NTNU Gjøvik

Navn: Magnus Gravningen

Intervjuet: Februar 2019

Årsaken til at jeg valgte dette studiet var at det virket som et fremtidsrettet studium hvor det digitale i BAE-næringen ville være en sentral del 

Hva har du studert tidligere?Intervju med student på bygg- og miljøteknikk Magnus Graningen

Før jeg begynte på dette studiet studerte jeg ved Universitetet i Stavanger hvor jeg tok en bachelorgrad i konstruksjonsteknikk.

Hvorfor valgte du dette masterprogrammet?

Årsaken til at jeg valgte dette studiet var at det virket som et fremtidsrettet studium hvor det digitale i BAE-næringen ville være en sentral del. Måten studiet er lagt opp på virket også som en spennende måte å jobbe på hvor det var mye intensiv undervisning, for så å jobbe med prosjekter.

Hva er det som mest spennende/interessant på ditt studieprogram?

Det mest spennende ved dette studiet er at det jobbes med prosjekter som vi selv får bestemme problemstillingen på. I disse prosjektene samarbeides det med bedrifter, noe som er med på å gjøre arbeidet mer virkelighetsnært.

Hva handler masteroppgaven din om?

Har ikke påbegynt masteroppgaven enda. Det er dermed ikke bestemt

Hva er drømmejobben?

Drømmejobben vil være en jobb hvor jeg får benyttet kunnskapen som jeg har lært underveis i studiet og på den måten være med på å bidra til den digitale utviklingen i BAE-næringen.

 

 

Jeg er tiltrukket av å kunne jobbe med de teknologiske prosessene og utviklingen som skjer i BAE-næringen

Studieprogram: 2-årig master i Bygg- og miljøteknikk

Studieretning: Digitale byggeprosesser

Sted: NTNU Gjøvik

Navn: Torkild Alstad

Intervjuet: Februar 2019

Og akkurat nå syns jeg at prosjektstyringsdelen er mest spennende, men dette endrer seg i takt med hva jeg jobber med når det spørsmålet stilles.

2-årig master, teknologi, Gjøvik

Jeg er tiltrukket av å kunne jobbe med de teknologiske prosessene og utviklingen som skjer i BAE-næringen

Studieprogram: 2-årig master i Bygg- og miljøteknikk

Studieretning: Digitale byggeprosesser

Sted: NTNU Gjøvik

Navn: Torkild Alstad

Intervjuet: Februar 2019

Og akkurat nå syns jeg at prosjektstyringsdelen er mest spennende, men dette endrer seg i takt med hva jeg jobber med når det spørsmålet stilles.

Hva har du studert tidligere?Intervju med student på Bygg- og miljøteknikk Torkild Alstad

Jeg har studert i Tromsø og Narvik.

Hvorfor valgte du dette studiet?

Jeg er tiltrukket av å kunne jobbe med de teknologiske prosessene og utviklingen som skjer i BAE-næringen og da virket digitale byggeprosesser som ett veldig relevant studie for nettopp det.

Hva er det som mest spennende/interessant på ditt studieprogram?

Jeg har foreløpig bare gått litt over et halvt år til nå og det mest spennende har vært å jobbe med prosjektoppgavene til hvert emne så langt. Og akkurat nå syns jeg at prosjektstyringsdelen er mest spennende, men dette endrer seg i takt med hva jeg jobber med når det spørsmålet stilles.

Hva hander masteroppgaven din om?

Så langt har vi ikke kommet enda, men syns generativt design og automatisering av prosesser innenfor prosjektstyring høres spennende ut å se nærmere på.

Hva er drømmejobben din?

Dette måtte ha blitt på rådgiversiden eller utviklersiden hvor det skapes, brukes eller implementeres helt nye verdiskapende teknologier. Hvor jeg kanskje er en prosjektleder eller lignende.