Studentintervjuer

Studentintervjuer

– Intervjuer med studenter på digitale byggeprosesser


Under kan du lese intervju med noen av studentene våre som går på den 2-årige masteren innenfor digitale byggeprosesser i Gjøvik:

Ressurspublisering

I studiehverdagen får vi styre mye av hvilken retning vi vil fokusere på selv

Navn: Gunnar Heimdal
Studieprogram: Master i Bygg- og miljøteknikk
Studieretning: Digitale byggeprosesser
Sted: NTNU i Gjøvik

I tillegg er alle prosjektene våre knyttet opp mot reelle problemstillinger som løses i gruppearbeid i samarbeid med bedrifter.

Det mest spennende ved dette studiet er at det jobbes med prosjekter som vi selv får bestemme problemstillingen på

Navn: Magnus Gravningen
Studieprogram: Master i Bygg- og miljøteknikk
Studieretning: Digitale byggeprosesser
Sted: NTNU i Gjøvik

Årsaken til at jeg valgte dette studiet var at det virket som et fremtidsrettet studium hvor det digitale i BAE-næringen ville være en sentral del 

Jeg er tiltrukket av å kunne jobbe med de teknologiske prosessene og utviklingen som skjer i BAE-næringen

Navn: Torkild Alstad
Studieprogram: Master i Bygg- og miljøteknikk
Studieretning: Digitale byggeprosesser
Sted: NTNU i Gjøvik

Og akkurat nå syns jeg at prosjektstyringsdelen er mest spennende, men dette endrer seg i takt med hva jeg jobber med når det spørsmålet stilles.