Bygg- og miljøteknikk

Masterprogram (Sivilingeniør) 2-årig, Trondheim og Gjøvik

Bygg- og miljøteknikk

– Studiets oppbygning

Student ved Bygg- og miljøteknikk

Masterstudiet i bygg- og miljøteknikk er 2-årig og bygger på en bachelorgrad innen bygg og miljø eller tilsvarende.

  • Første semester består av fire teknologiemner.
  • Under andre semester spesialiserer du deg.
  • I tredje semester skriver du en prosjektoppgave og tar et fordypningsemne relatert til oppgaven.
  • Fjerde og siste semester går med til masteroppgaven, som går over 20 uker. Både master- og prosjektoppgaver er ofte skrevet i samarbeid med forskningsprosjekter og næringslivet. 

Studieretninger i Trondheim og Gjøvik

Studieretningene gir deg tilgang til en faggruppe der de ansatte er spesialister i sitt fag. Nederst på siden her finner du studiplanen og hvilke emner som inngår i hver studieretning. 

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan