Bygg og miljøteknikk

Masterprogram (Sivilingeniør) 2-årig, Trondheim og Gjøvik

Bygg og miljøteknikk

– Om studieprogrammet
Studenter på bygg- og miljøteknikk

Om mibygg

Sivilingeniører i Bygg- og miljøteknikk setter spor etter seg. Studiet gir deg anledning til å fordype deg og forstå mer av de viktigste temaene innen bygg- og miljøfagene. Studiet har fem studieretninger.

Studieretninger

Bygg og anlegg (Trondheim)

Her lærer studenter om byggeprosessen: planlegging og gjennomføring av store og små byggeprosjekter. Studieretningen tilbyr også spesialisering innen bygningsfysikk, energibruk, brannteknikk, geoteknikk og arktisk teknologi, samt marin byggteknikk.

Konstruksjon (Trondheim)

Velger du konstruksjon får du lære om materialer som stål, tre og aluminium, og hvordan du beregner og utformer bygninger, broer og andre byggverk på land og til havs. Her inngår både lastvirkningsanalyser og materialoppførsel. Studieretningen har også et betydelig fokus på bruk av elementmetoden og konstruksjonsdynamikk, og gir kompetanse som er anvendbar i store deler av norsk industri.

Vann og miljø (Trondheim)

Studieretning tar for seg all utnyttelse av vann og vannressurser; drikkevann, avløpsvann, vann til kraftproduksjon, flomkontroll mm. Et annet tema er rensing og håndtering av avfall på miljømessig best mulig måte.

Veg, jernbane, transport og geomatikk (Trondheim)

Studieretning tar for seg planlegging, bygging og vedlikehold av infrastrukturen på samferdselssektoren. Vi tilbyr dessuten fordypning innen f.eks. geomatikk, arktisk teknologi, prosjektledelse og industriell økologi. Som del av NTNU kan vi også tilby en rekke samfunnsfag/økonomifag som er av interesse for bygningsingeniører.

Digitale byggeprosesser (Gjøvik)

I denne studieretningen fordyper du deg i hvordan prosesser kan digitaliseres og hvordan du kan brukeVelger du digital byggeprosess får du en fordypning innen digitalisering av prosesser og bruk av digital teknologi for bruk i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen. Det legges vekt på å utvikle en ny type innovativ kompetanse som bidrar til samspill som sikrer helhetlige digitale løsninger og effektiv informasjonsflyt gjennom hele prosjektets livssyklus.