Bygg- og miljøteknikk

Masterprogram (Sivilingeniør) 2-årig, Trondheim

Bygg- og miljøteknikk

– Studieretning: Kyst og arktisk

Kyst og arktisk

Mange av Norges nye utfordringer er langs kysten og i nord, og det trengs infrastruktur som bidrar til en fornuftig og bærekraftig utnyttelse og forvaltning av ressursene i disse områdene. På denne studieretningen lærer du om design og drift av infrastruktur langs kysten og i nord. Hovedvekten i det du lærer baserer seg på infrastrukturens interaksjon med bølger, vind og is.

Klimaendringer fører til endringer i det fysiske miljøet og du lærer om tiltak og tilpasning med tanke på dette. Infrastrukturen spenner fra kaier, moloer og andre kystkonstruksjoner til ferjefri E39, offshore vind, havbruk og installasjoner og operasjoner i kaldt klima.

Du kan ta emner eller et semester ved Universitetssenteret på Svalbard.

I studieretningen kan du spesialisere deg ved å velge mellom tre hovedprofiler:

Kystteknikk

Hovedprofilen gir deg kunnskap om beskrivelse og modellering av havbølger på åpent hav og inn mot kysten, som for eksempel sørge for at moloer er stabile mot bølger og tiltak for beskyttelse mot klimaendringer og høy vannstand. Du lærer også om mudring av rene og forurensede masser, utforming av skipsleder og hvordan kaier må dimensjoneres for å kunne ta store belastninger fra skip ved kai.

Båter som ligger til havn med hus og fjell i bakgrunnen

Offshore vind

Hovedprofilen handler om vind- og bølgelaster på konstruksjoner, men formidler også grunnleggende kunnskap om modellering og dynamisk respons av en vindturbin. Du lærer om dimensjonering av understell som står på havbunnen med tanke på utmatting og ekstremlaster. Denne kunnskap kan også brukes til dimensjonering av flytende konstruksjoner og forankringssystemer.

Havvindmøller og en flytende konstruksjon
Foto: Maren Agdestein/NTNU

Arktisk teknologi

På denne hovedprofilen får du spesiell kompetanse om is, iskrefter og isforekomster både i Norske farvann og i Arktis. Du lærer blant annet om hvordan is påvirker broer, skip, vindmøller, plattformer og kystkonstruksjoner som havner og seilingsmerker samt om spesielle utfordringer i Barentshavet og på Svalbard

Fire personer i feltarbeid på Svalbard
Foto: Feltarbeid på Svalbard.