Bygg- og miljøteknikk

Masterprogram (Sivilingeniør) 2-årig, Trondheim

Bygg- og miljøteknikk

– Studieretning: Konstruksjon

Studieretningen konstruksjon handler om hvordan vi utformer og beregner bygninger, broer og andre byggverk på land og til havs.

Du får lære om de vanligste byggematerialene som treverk, betong, stål, aluminium og plast, og hvordan vi beregner materialenes oppførsel, hvor sterke de er og hvordan de kan benyttes til å lage bygningsdeler og konstruksjoner.

Formgiving og styrkeberegning står sentralt i konstruksjonsfaget, sammen med utvikling og bruk av informasjonsteknologi og avanserte regneprogrammer. Gjennom studiet brukes laboratorier og verksteder aktivt for å vise og forklare oppførselen til materialer, konstruksjonsdeler og sammenføyninger. Ofte er dette relatert til aktuelle prosjekter fra bygg, offshore eller lettmetall- og bilindustri.

I studieretningen kan du spesialisere deg ved å velge mellom fem hovedprofiler:


Beregningsmekanikk<a name="beregning"></a>

Beregningsmekanikk

Hovedprofilen gir deg en solid basis innen konstruksjonsmekanikk og beregningsmetoder. En slik basis representerer en varig kunnskap innen et arbeidsliv i stadig endring.

To studenter i et laboratorie
Foto: Geir Mogen/NTNU

Stikkord: Spenninger, deformasjoner og vibrasjoner i konstruksjoner, konstruksjonsanalyse, materialer og kapasitet, sikkerhet og pålitelighet.


Betongteknologi<a name="betong"></a>

Betongteknologi

Hovedprofilen gir deg spesiell kompetanse i betong og andre sementbaserte materialer. Du lærer blant annet om vedlikehold og reparasjon av betongkonstruksjoner.

En person blander sement
Foto: Geir Mogen/NTNU

Stikkord: Egenskaper for fersk betong, egenskaper for herdet betong, vedlikehold og reparasjon, levetidsprosjektering


Geoteknikk<a name="geoteknikk"></a>

Geoteknikk

Hovedprofilen tar for seg jord og løsmasser. Du lærer å bestemme egenskaper til ulike jordmaterialer, vanntrykk og strømninger i jord, utførelse og stabilitet ved utgravinger, skjæringer og fyllinger i jord, og teknikker for fundamentering av bygninger og konstruksjoner.

En person gjør tester i et laboratorium
Foto: Geir Mogen/NTNU

Stikkord: Stabilitetsberegninger, sikkerhet mot skred, fundamentering, setningsberegninger, grunnundersøkelser, laboratoriearbeid.


Marin byggteknikk<a name="marin"></a>

Marin byggteknikk

Hovedprofilen omhandler planlegging, prosjektering og utførelse av byggverk i kystsonen, havner og i arktiske strøk, med hovedvekt på virkning av bølger, strøm, is og vannstand.

Bølger mot en holme

Stikkord: Bygging og sikkerhet for kyst- og havnekonstruksjoner, kystmiljøteknikk, fornybar energi, bølger og tsunamier, arktisk teknologi.


Prosjektering av konstruksjoner<a name="prosjektering"></a>

Prosjektering av konstruksjoner

Denne hovedprofilen gir deg en dypere forståelse av og innsikt i dimensjoneringsprinsipper, utforming av konstruksjoner samt regelverket som finnes for dimensjonering og prosjektering av konstruksjoner.

To personer driver med konstruksjon
Foto: Geir Mogen/NTNU