Masterprogram / Sivilingeniør 2-årig, Trondheim og Gjøvik

Bygg og miljøteknikk

– Jobbmuligheter
Studenter fra bygg- og miljøteknikk ute på arbeidsplass

Ved å utvide dine kunnskaper med en mastergrad fra Bygg- og miljøteknikk, vil du kunne ta store utfordringer hos rådgivende ingeniører, hos entreprenører, i offentlig forvaltning, hos byggherrer og eiendomsforvaltere, i firmaer som yter ingeniørtjenester til offshoreindustrien og hos oljeselskaper.

Med mastergrad får du teoretiske kunnskaper slik at du på eget grunnlag kan vurdere aktuelle tekniske løsninger som både er sikre, økonomiske i et livsløpsperspektiv og som er miljømessig forsvarlige. Det er mange med mastergrad fra Bygg- og miljøteknikk som starter sin egen bedrift.

Gjennom Næringslivsringen som er et samarbeidsorgan mellom studieprogrammet og medlemsbedrifter fra byggenæringen, får du tidlig kontakt med næringslivet. I tillegg til sommerjobb, kan du velge prosjekt- og masteroppgaver med tema foreslått av bedrifter og offentlig forvaltning.


Intervju med tidligere studenter på bygg- og miljøteknikk:

Ikke vær redd for å stikke deg ut!

Navn: Victoria Sandaker
Studieprogram: Bygg- og miljøteknikk
Uteksaminert: 2018
Arbeidssted: Asplan Viak
Tittel: Akustiker

Det er spennende å være med å formgi prosjekter, enten det er en enebolig, et kulturhus eller en hel bydel!


 

Masterprogram/Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Ikke vær redd for å stikke deg ut!

Navn: Victoria Sandaker
Studieprogram: Bygg- og miljøteknikk
Uteksaminert: 2018
Arbeidssted: Asplan Viak
Tittel: Akustiker

Det er spennende å være med å formgi prosjekter, enten det er en enebolig, et kulturhus eller en hel bydel!


 

Tidligere relevante jobber: Jeg har hatt sommerjobb som akustiker hos Asplan Viak før jeg ble fast ansatt her. Jeg jobbet her bådeTidligere student på bygg- og miljøteknikk somrene 2016 og 2017, og mens jeg skrev mastergrad for Asplan Viak jobbet jeg deltid ved siden av.

Hva jobber du med? Jeg er konsulent, og jobber med lyd i bygnings- og samferdelsprosjekt. Dersom jeg for eksempel har et boligprosjekt helt fra start til slutt, begynner jeg med å se på hvor mye støy veier og jernbaner i nærheten lager. Jeg kommer med innspill på hvordan det er lurest å plassere bygningen for å unngå mye støy på fasadene til boligene, eller foreslår plassering av støyskjermer. Utforming av balkonger og planløsninger i leilighetene har mye å si for støysituasjonen til hver leilighet. Videre i prosjektet legger jeg premisser for valg av etasjeskiller og vegger mellom de ulike leilighetene, slik at lydisolasjonen blir god. Siden det er krav til hvor lang etterklangstid det kan være i en trappeoppgang, gjør jeg simuleringer av disse og fastsetter hvor mye absorbenter det er behov for. Til slutt kan vi dra på kontrollmålinger. Da måler vi typisk lydisolasjon mellom leiligheter og ser at skillekonstruksjonene er bygget slik vi har anbefalt.

Hva er det beste ved jobben din? Det beste med jobben er at arbeidsoppgavene er så varierte. Jeg jobber med lyd på mange ulike måter, både praktisk og teoretisk, og jeg samarbeider mye med andre fagfelt. For eksempel jobber jeg en del med arkitekter, landskapsarkitekter og interiørarkitekter. Det er spennende å være med å formgi prosjekter, enten det er en enebolig, et kulturhus eller en hel bydel!

Hvordan var veien til denne jobbet etter studiene? Jeg skrev masteroppgaven min sammen med Asplan Viak, så veien var svært kort. Allerede etter tredje klasse var jeg veldig ivrig etter å finne meg relevant arbeid, og etter jeg fikk prøvd meg hos Asplan Viak var det tydelig at det var en sjanse for å fortsette her.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din? På bygg- og miljøteknikk fikk jeg et innblikk i hvordan en bygning fungerer, og oppgaven til de ulike komponentene en skillekonstruksjon består av. Bygningsfysikk og materialkunnskap er veldig sentralt når jeg jobber med lydisolasjon og absorpsjon. I faget ''Reguleringsplanlegging'' fikk jeg en innføring i hvordan planprosesser fungerer i Norge. Det er svært nyttig, fordi arbeidet jeg gjør er innenfor de ulike plannivåene, og det er lett å miste oversikt dersom man ikke har et bilde av hvordan systemet fungerer.

Etter tredje klasse på NTNU dro jeg på utveksling til Chalmers tekniske høyskole i Gøteborg. Der ble jeg værende, og jeg tok en master i lyd og vibrasjoner. Fagene jeg tok der ga meg en dypere forståelse av hvordan lyd og vibrasjoner beveger seg, og hvordan man kan bruke teorien fra bølgefysikk til å løse mer praktiske problemer som man møter i byggeprosjekt.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene? I tillegg til sommer- og deltidsjobb hos Asplan Viak har jeg vært frivillig under UKA i 2013 og 2015. Der jobbet jeg med Forsterkerkomiteen, som er den lydtekniske gjengen på Samfundet. Der lærte jeg mye om hvordan mikrofoner, kabler og høyttalere fungerer. Jeg mener det er viktig å vite hvordan utstyret man bruker fungerer, og vi bruker jo nettopp slikt utstyr når vi gjør målinger på jobb.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag: Ikke vær redd for å stikke deg ut. Velg det utdanningsløpet eller den fagkombinasjonen du tror er mest riktig eller mest interessant for deg. Ikke vær redd for å ta kontakt med folk i bransjen, enten for å høre om de har en liten sommerjobb til deg (man lærer mye på kun to uker!), eller for å stille spørsmål eller slå an en faglig prat. Min erfaring er at det er positivt å stikke seg ut. Ikke vær redd for å mase litt.  

Mestringsfølelsen når oppgaver i prosjektene løses er herlig!

Navn: Elise Myhre Hverven
Studieprogram: Bygg- og miljøteknikk
Uteksaminert fra NTNU: 2017
Arbeidssted: Sweco Norge
Tittel: Sivilingeniør

Målet er å kunne være med på flere grensesprengende prosjekter av ulike typer, både i Norge og utlandet, og å kunne si at dette har JEG vært med på å bygge.

Masterprogram/Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Mestringsfølelsen når oppgaver i prosjektene løses er herlig!

Navn: Elise Myhre Hverven
Studieprogram: Bygg- og miljøteknikk
Uteksaminert fra NTNU: 2017
Arbeidssted: Sweco Norge
Tittel: Sivilingeniør

Målet er å kunne være med på flere grensesprengende prosjekter av ulike typer, både i Norge og utlandet, og å kunne si at dette har JEG vært med på å bygge.

Tidligere relevante jobber: Har hatt relevante sommerjobber de tre siste årene av studiet. Fikk prøvd Tidligere student ved bygg- og miljøteknikkmeg både innenfor entreprenør- og rådgiverbransjen i disse sommerjobbene. Veldig varierende oppgaver. Nyttig erfaring å ha med seg inn som fersk sivilingeniør i arbeidslivet fra og med august i år.

Hva jobber du med? Mine arbeidshverdager inneholder mange ulike typer arbeidsoppgaver og jeg er med i mange ulike prosjekter. Mitt studie var innen retningen konstruksjon på NTNU. Derfor har jeg valgt å jobbe som rådgiver innen konstruksjonsteknikk. I løpet av min tid på NTNU fant jeg ut at moderne signalbygg var noe jeg ville jobbe med. Målet er å kunne være med på flere grensesprengende prosjekter av ulike typer, både i Norge og utlandet, og å kunne si at dette har JEG vært med på å bygge.

En typisk arbeidshverdag for meg er å modellere bygninger i 3D-programmer. Disse modellene og tegningene skal ut på byggeplassen, for deretter å bli fulgt under bygging. Det er svært viktig at bæresystemet blir dimensjonert for alle tenkelige laster som kan oppstå i løpet av byggets levetid, også inkludert påvirkbare laster under byggeprosessen. Fagene innenfor Bygg- og miljøteknikk på NTNU ga meg en grunnleggende solid kunnskap for å kunne utføre dette i min jobb. I et prosjekt er det viktig å ha en tett dialog med de andre aktørene, noe som fører til at jeg også er i møter med arkitekter, entreprenører og byggherrer. Disse møtene gir meg en mulighet til å få innsikt i deres fag og gir samtidig allsidighet i min egen hverdag. I tillegg får jeg være på byggeplasser og se hvordan bygget og byggeplassen ser ut underveis.

For tiden jobber jeg hovedsakelig med et stort prosjekt på Ensjø Torg i samarbeid med Skanska. Dette er et kjempe spennende prosjekt med en metodikk som nå er i fremmarsj innenfor bransjen. Vanligvis produserer vi rådgivere 2D-tegninger som fungerer som maler på byggeplassen. I dette prosjektet derimot er det kun 3D-modeller, og alle på byggeplassen følger trinnvis prosedyrer via iPad’er. Som nyutdannet er det veldig gøy at jeg får mulighet til å lære meg fremtidige løsningene fra første stund.  

Hva er det beste ved jobben din? Det beste med jobben min er at det er gøy! Studenttiden var helt fantastisk, men arbeidslivet er heller ikke dårlig. Jeg er så heldig at jeg har flotte hjelpsomme kollegaer, og terskelen her i Sweco er lav for å kunne spørre hverandre. Det fører til at jeg lærer mye nytt hver eneste dag. Mestringsfølelsen når oppgaver i prosjektene løses er herlig!

Hva er “rådgivere” spesielt gode på? Rådgiverbransjen sine tjenester er å gi råd basert på faglig kunnskap til sine kunder. Derfor er det viktig å ta med seg alt man har lært på skolebenken inn i arbeidslivet, men samtidig vite at kunnskapen man tilegner seg underveis i arbeidskarrieren er enorm og svært viktig. Vi rådgivere er ute etter å lære mest mulig, på kortest mulig tid. Uansett om eget mål er å bli spesialisert innenfor et felt, eller om man sikter mot å tilegne seg mest mulig forståelse og innsikt i tverrfaglige problemstillinger i prosjekter.

På hvilken måte er dine studier relevant for jobben din? Mitt studie på NTNU er svært relevant for arbeidet jeg nå utfører i dag. Det er nødvendig å ha tyngde innenfor relevante beregningsoppgaver, slik at jeg kan utføre disse beregningene i jobben. I tillegg er det populært å si at man lærer å lære på NTNU. Etter 5 år på studie, med mange eksamensperioder og oppgaver, har vi blitt formet til å kunne lære mye raskt innenfor mange ulike fag. Når du har gått sivilingeniørutdanning på NTNU, blir du en ettertraktet potet, som kan bli benyttet innenfor mange ulike bransjer. Dette gir deg en trygghet hvis bransjen plutselig skulle få bråe nedgangstider, slikt som har skjedd innenfor oljesektoren. Det skal svært lite til å kunne bytte til en annen sektor, og det å velge ‘riktig’ sivilingeniørutdanning blir av den grunn mindre skummelt. Når det er sagt, så er nok byggebransjen i et totalperspektiv en av de mere stabile bransjene. Det kommer alltid til å være behov for utbygginger og oppgraderinger av/nye veier og baner, broer, bygninger, VA-nett og vannkraft.

 

 

Det er en variert og spennende jobb, der jeg daglig får bruk for det jeg lærte på NTNU

Navn: Nina Eklo Kjesbu
Studieprogram: Bygg- og miljøteknikk
Uteksaminert fra NTNU: 2017
Arbeidssted: Norconsult 2017
Tittel: Sivilingeniør bygningsfysikk

Det beste med jobben min er å få være med å prosjektere bygg som skal stå i mange år fremover, som skal være energieffektive, og også gi et godt innemiljø for de som skal bruke dem. Jeg får også samarbeide mye med andre, noe jeg trives godt med.

Masterprogram/sivilingeniør - 5-årig, Trondheim

Det er en variert og spennende jobb, der jeg daglig får bruk for det jeg lærte på NTNU

Navn: Nina Eklo Kjesbu
Studieprogram: Bygg- og miljøteknikk
Uteksaminert fra NTNU: 2017
Arbeidssted: Norconsult 2017
Tittel: Sivilingeniør bygningsfysikk

Det beste med jobben min er å få være med å prosjektere bygg som skal stå i mange år fremover, som skal være energieffektive, og også gi et godt innemiljø for de som skal bruke dem. Jeg får også samarbeide mye med andre, noe jeg trives godt med.

Hva jobber du med? Jeg jobber med prosjektering av bygningsfysikk. Det innebærer blant annet Tidligere student ved Bygg- og miljøteknikkoppgaver tilknyttet energieffektivitet, fuktsikring og strålingsmiljø i bygninger. I tillegg har jeg arbeidet med inneklimavurderinger og dagslysberegninger. Det er en variert og spennende jobb, der jeg daglig får bruk for det jeg lærte på NTNU.

Hva er det beste ved jobben din? Det beste med jobben min er å få være med å prosjektere bygg som skal stå i mange år fremover, som skal være energieffektive, og også gi et godt innemiljø for de som skal bruke dem. Jeg får også samarbeide mye med andre, noe jeg trives godt med.

Hvordan fikk du jobben etter studiene? Jeg søkte på en stillingsannonse som lå ute på Norconsult sine nettsider.

Hva er sivilingeniør-bygg spesielt gode på? Bygg er et fagfelt som forener teori og praksis.  Jeg tror sivilingeniører i bygg er flinke til å bruke den teoretiske kunnskapen sin til å skape gode, praktiske løsninger. Det er også mye tverrfaglig jobbing, der man blir god på å samarbeide og kommunisere med andre.

 

Noe av det beste er at jobben er veldig variert

Studieprogram: Bygg- og miljøteknikk
Navn: Petter Martin Skjeldrum
Uteksaminert fra NTNU: 2016
Arbeidssted: Multiconsult
Tittel: Rådgivende Ingeniør Energibruk og Bygningsfysikk

Som yrkestittelen tilsier så jobber jeg med energibruk og bygningsfysikk. Det går kort fortalt ut på å bidra til at det bygges energieffektive og fuktsikre bygg

Masterprogram/Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Noe av det beste er at jobben er veldig variert

Studieprogram: Bygg- og miljøteknikk
Navn: Petter Martin Skjeldrum
Uteksaminert fra NTNU: 2016
Arbeidssted: Multiconsult
Tittel: Rådgivende Ingeniør Energibruk og Bygningsfysikk

Som yrkestittelen tilsier så jobber jeg med energibruk og bygningsfysikk. Det går kort fortalt ut på å bidra til at det bygges energieffektive og fuktsikre bygg

Hva jobber du med? Som yrkestittelen tilsier så jobber jeg med energibruk og bygningsfysikk. Det går Tidligere student ved bygg- og miljøteknikkkort fortalt ut på å bidra til at det bygges energieffektive og fuktsikre bygg. Vi bistår kunder i alle faser av byggeprosjektet med bygningsfysisk rådgivning, energiberegninger og energivurderinger, beregning av termisk inneklima m.m. Vi er ofte involvert i skadesaker hvor vi kartlegger og finner årsaker til skadene, samt utarbeider forslag til utbedring. I tillegg er vi også en del ute på byggeplass for å kontrollere at det bygges som prosjektert. 

Hva er det beste ved jobben din? Det er vanskelig å velge én ting. Noe av det beste er at jobben er veldig variert. Noen dager går med til beregning, simulering og prosjektering, mens andre dager er man ute på byggeplass. I tillegg er oppdragene vi utfører av den størrelsen at vi ofte styrer dem selv. Man blir oppdragsleder tidlig med ansvar for å følge opp budsjett, timer og kunder i oppdrag. Ikke minst er det spennende å jobbe i et selskap med store og kompetente fagmiljøer, samt at man i mitt fag også jobber mye tverrfaglig. Det gjør at man lærer noe nytt hver dag.

Hvordan fikk du jobb etter studiene? Jeg søkte og fikk jobb!

På hvilken måte er studiene dine relevante for jobben din? Studiet var mer relevant enn hva jeg forestilte meg! Jeg bruker fagkunnskap både fra bygnings- og materialteknikk og prosjektledelse daglig.

 

Jeg får jobbe med mennesker

Studieprogram: Bygg- og miljøteknikk

Arbeidsted: Skanska og Aas-Jakobsen

Navn: Kristina Bjerrehorn og Hans Ivar Andersen

I denne videoen får du blant annet møte de tidligere byggstudentene Kristina Bjerrehorn som jobber i Skanska som prosjektingeniør og Hans Ivar Andersen som er rådgivende byggingeniør i Aas-Jakobsen.

Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Bygg- og miljøteknikk, Trondheim

Jeg får jobbe med mennesker

Studieprogram: Bygg- og miljøteknikk

Arbeidsted: Skanska og Aas-Jakobsen

Navn: Kristina Bjerrehorn og Hans Ivar Andersen

I denne videoen får du blant annet møte de tidligere byggstudentene Kristina Bjerrehorn som jobber i Skanska som prosjektingeniør og Hans Ivar Andersen som er rådgivende byggingeniør i Aas-Jakobsen.

En aktiv bransje

Illustrasjonsbilde/FOTO

 

 

Næringslivsringen er en samling bedrifter og organisasjoner i bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen som samarbeider aktivt med studieprogram bygg- og miljøteknikk og støtter og tilrettelegger for å knytte undervisningen til næringslivet.

Dette skjer blant annet gjennom støtte til fadderperioden for nye byggstudenter, til kjøp av bærbare PCer for nye bygg-studenter, andre trivselstiltak i samarbeid med linjeforeningen, og aktiv hjelp for å sikre relevante sommerjobber og praksis for alle studenter.

Hva med en akademisk karriere?

kanskje jeg skal bli doktor

Les mer om vårt doktorgradstudie!