Bygg- og miljøteknikk

Masterprogram (Sivilingeniør) 2-årig, Trondheim og Gjøvik

Bygg- og miljøteknikk

– Jobbmuligheter

Studenter fra bygg- og miljøteknikk ute på arbeidsplass

Ved å utvide dine kunnskaper med en mastergrad i Bygg- og miljøteknikk, vil du kunne ta store utfordringer hos rådgivende ingeniører, hos entreprenører, i offentlig forvaltning, hos byggherrer og eiendomsforvaltere, i firmaer som yter ingeniørtjenester til offshoreindustrien og hos oljeselskaper. Det er også mange med en mastergrad i Bygg- og miljøteknikk som starter sin egen bedrift.

Med en mastergrad får du teoretiske kunnskaper slik at du på eget grunnlag kan vurdere aktuelle tekniske løsninger som både er sikre, økonomiske i et livsløpsperspektiv og som er miljømessig forsvarlige.

Gjennom Næringslivsringen som er et samarbeidsorgan mellom studieprogrammet og medlemsbedrifter fra byggenæringen, får du tidlig kontakt med næringslivet. I tillegg til sommerjobb, kan du velge prosjekt- og masteroppgaver med tema foreslått av bedrifter og offentlig forvaltning.

Intervju med tidligere studenter på bygg- og miljøteknikk:

Ressurspublisering

Ikke vær redd for å stikke deg ut!


Navn: Victoria SandakerTidligere student på bygg- og miljøteknikk
Studieprogram: Bygg- og miljøteknikk
Uteksaminert: 2018
Arbeidssted: Asplan Viak
Tittel: Akustiker

Det er spennende å være med å formgi prosjekter, enten det er en enebolig, et kulturhus eller en hel bydel.

Det er en variert og spennende jobb, der jeg daglig får bruk for det jeg lærte på NTNU


Tidligere student ved Bygg- og miljøteknikk

Navn: Nina Eklo Kjesbu
Studieprogram: Bygg- og miljøteknikk
Uteksaminert fra NTNU: 2017
Arbeidssted: Norconsult 2017
Tittel: Sivilingeniør bygningsfysikk

Det beste med jobben min er å få være med å prosjektere bygg som skal stå i mange år fremover, som skal være energieffektive, og også gi et godt innemiljø for de som skal bruke dem. Jeg får også samarbeide mye med andre, noe jeg trives godt med.


Jeg får jobbe med mennesker


Navn: Kristina Bjerrehorn og Hans Ivar Andersen
Studieprogram: Bygg- og miljøteknikk
Arbeidsted: Skanska og Aas-Jakobsen

I denne videoen får du blant annet møte de tidligere byggstudentene Kristina Bjerrehorn som jobber i Skanska som prosjektingeniør og Hans Ivar Andersen som er rådgivende byggingeniør i Aas-Jakobsen.


Noe av det beste er at jobben er veldig variert


Tidligere student ved bygg- og miljøteknikk

Navn: Petter Martin Skjeldrum
Studieprogram: Bygg- og miljøteknikk
Uteksaminert fra NTNU: 2016
Arbeidssted: Multiconsult
Tittel: Rådgivende Ingeniør Energibruk og Bygningsfysikk

Som yrkestittelen tilsier så jobber jeg med energibruk og bygningsfysikk. Det går kort fortalt ut på å bidra til at det bygges energieffektive og fuktsikre bygg.


Mestringsfølelsen når oppgaver i prosjektene løses er herlig!


Tidligere student ved bygg- og miljøteknikk

Navn: Elise Myhre Hverven
Studieprogram: Bygg- og miljøteknikk
Uteksaminert fra NTNU: 2017
Arbeidssted: Sweco Norge
Tittel: Sivilingeniør

Målet er å kunne være med på flere grensesprengende prosjekter av ulike typer, både i Norge og utlandet, og å kunne si at dette har JEG vært med på å bygge.


Hva med en akademisk karriere?

Hva med en akademisk karriere?

kanskje jeg skal bli doktor

Les mer om vårt doktorgradstudie.

En aktiv bransje

En aktiv bransje

Illustrasjonsbilde/FOTONæringslivsringen er en samling bedrifter og organisasjoner i bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen som samarbeider aktivt med studieprogram bygg- og miljøteknikk. De støtter og tilrettelegger for å knytte undervisningen til næringslivet.

Dette skjer blant annet gjennom støtte til fadderperioden for nye byggstudenter, til kjøp av bærbare PCer for nye bygg-studenter, andre trivselstiltak i samarbeid med linjeforeningen, og aktiv hjelp for å sikre relevante sommerjobber og praksis for alle studenter.