Bygg og miljøteknikk

Masterprogram (Sivilingeniør) 2-årig, Trondheim og Gjøvik

Bygg og miljøteknikk

– Jobbmuligheter
Studenter fra bygg- og miljøteknikk ute på arbeidsplass

Ved å utvide dine kunnskaper med en mastergrad fra Bygg- og miljøteknikk, vil du kunne ta store utfordringer hos rådgivende ingeniører, hos entreprenører, i offentlig forvaltning, hos byggherrer og eiendomsforvaltere, i firmaer som yter ingeniørtjenester til offshoreindustrien og hos oljeselskaper.

Med mastergrad får du teoretiske kunnskaper slik at du på eget grunnlag kan vurdere aktuelle tekniske løsninger som både er sikre, økonomiske i et livsløpsperspektiv og som er miljømessig forsvarlige. Det er mange med mastergrad fra Bygg- og miljøteknikk som starter sin egen bedrift.

Gjennom Næringslivsringen som er et samarbeidsorgan mellom studieprogrammet og medlemsbedrifter fra byggenæringen, får du tidlig kontakt med næringslivet. I tillegg til sommerjobb, kan du velge prosjekt- og masteroppgaver med tema foreslått av bedrifter og offentlig forvaltning.


Intervju med tidligere studenter på bygg- og miljøteknikk:

Intervju med tidligere studenter på bygg- og miljøteknikk:

Ressurspublisering

Jeg får jobbe med mennesker


Masterprogram (Sivilingeniør) 5-årig, Bygg- og miljøteknikk, Trondheim
Navn: Kristina Bjerrehorn og Hans Ivar Andersen
Studieprogram: Bygg- og miljøteknikk
Arbeidsted: Skanska og...

Noe av det beste er at jobben er veldig variert


Masterprogram (Sivilingeniør) 5-årig, Trondheim


Navn: Petter Martin Skjeldrum
Studieprogram: Bygg- og miljøteknikk
Uteksaminert fra NTNU: 2016
Arbeidssted: Multiconsult
Tittel:...

Ikke vær redd for å stikke deg ut!


Masterprogram (Sivilingeniør) 5-årig, Trondheim
Navn: Victoria Sandaker
Studieprogram: Bygg- og miljøteknikk
Uteksaminert: 2018
Arbeidssted: Asplan Viak
Tittel: Akustiker


Det er...

Mestringsfølelsen når oppgaver i prosjektene løses er herlig!


Masterprogram (Sivilingeniør) 5-årig, Trondheim


Navn: Elise Myhre Hverven
Studieprogram: Bygg- og miljøteknikk
Uteksaminert fra NTNU: 2017
Arbeidssted: Sweco Norge
Tittel:...

Det er en variert og spennende jobb, der jeg daglig får bruk for det jeg lærte på NTNU


Masterprogram (Sivilingeniør) 5-årig, Trondheim


Navn: Nina Eklo Kjesbu
Studieprogram: Bygg- og miljøteknikk
Uteksaminert fra NTNU: 2017
Arbeidssted: Norconsult 2017
Tittel:...

En aktiv bransje

En aktiv bransje

Illustrasjonsbilde/FOTO

 

 

Næringslivsringen er en samling bedrifter og organisasjoner i bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen som samarbeider aktivt med studieprogram bygg- og miljøteknikk og støtter og tilrettelegger for å knytte undervisningen til næringslivet.

Dette skjer blant annet gjennom støtte til fadderperioden for nye byggstudenter, til kjøp av bærbare PCer for nye bygg-studenter, andre trivselstiltak i samarbeid med linjeforeningen, og aktiv hjelp for å sikre relevante sommerjobber og praksis for alle studenter.

Hva med en akademisk karriere?

Hva med en akademisk karriere?

kanskje jeg skal bli doktor

Les mer om vårt doktorgradstudie.