Bygg- og miljøteknikk

Masterprogram (Sivilingeniør) 2-årig, Trondheim og Gjøvik

Bygg- og miljøteknikk

– Jobbmuligheter


Studenter fra bygg- og miljøteknikk ute på arbeidsplass

Nøkkeltall for bygg- og miljøteknikk fra Kandidatundersøkelsen
 

100 %

Andel som er i jobb

94 %

Relevant stilling

95 %

Opplever utdanningen som etterspurt

 

Ved å utvide dine kunnskaper med en mastergrad i Bygg- og miljøteknikk, vil du kunne ta store utfordringer hos rådgivende ingeniører, hos entreprenører, i offentlig forvaltning, hos byggherrer og eiendomsforvaltere, i firmaer som yter ingeniørtjenester til offshoreindustrien og hos oljeselskaper. Det er også mange med en mastergrad i Bygg- og miljøteknikk som starter sin egen bedrift.

Med en mastergrad får du teoretiske kunnskaper slik at du på eget grunnlag kan vurdere aktuelle tekniske løsninger som både er sikre, økonomiske i et livsløpsperspektiv og som er miljømessig forsvarlige.

Gjennom Næringslivsringen som er et samarbeidsorgan mellom studieprogrammet og medlemsbedrifter fra byggenæringen, får du tidlig kontakt med næringslivet. I tillegg til sommerjobb, kan du velge prosjekt- og masteroppgaver med tema foreslått av bedrifter og offentlig forvaltning.

Krysspublisert - Hva med en akademisk karriere?

Hva med en akademisk karriere?

Les mer om vår doktorgradsutdanning

Studentintervju

Intervju med tidligere studenter på bygg- og miljøteknikk

Ressurspublisering

Mestringsfølelsen når oppgaver i prosjektene løses er herlig!

Tidligere student ved bygg- og miljøteknikk

Navn: Elise Myhre Hverven
Studieprogram: Bygg- og miljøteknikk
Uteksaminert fra NTNU: 2017
Arbeidssted: Sweco Norge
Tittel: Sivilingeniør

Målet er å kunne være med på flere grensesprengende prosjekter av ulike typer, både i Norge og utlandet, og å kunne si at dette har JEG vært med på å bygge.


Noe av det beste er at jobben er veldig variert

Tidligere student ved bygg- og miljøteknikk

Navn: Petter Martin Skjeldrum
Studieprogram: Bygg- og miljøteknikk
Uteksaminert fra NTNU: 2016
Arbeidssted: Multiconsult
Tittel: Rådgivende Ingeniør Energibruk og Bygningsfysikk

Som yrkestittelen tilsier så jobber jeg med energibruk og bygningsfysikk. Det går kort fortalt ut på å bidra til at det bygges energieffektive og fuktsikre bygg.


Det er en variert og spennende jobb, der jeg daglig får bruk for det jeg lærte på NTNU

Tidligere student ved Bygg- og miljøteknikk

Navn: Nina Eklo Kjesbu
Studieprogram: Bygg- og miljøteknikk
Uteksaminert fra NTNU: 2017
Arbeidssted: Norconsult 2017
Tittel: Sivilingeniør bygningsfysikk

Det beste med jobben min er å få være med å prosjektere bygg som skal stå i mange år fremover, som skal være energieffektive, og også gi et godt innemiljø for de som skal bruke dem. Jeg får også samarbeide mye med andre, noe jeg trives godt med.


Ikke vær redd for å stikke deg ut!

Navn: Victoria SandakerTidligere student på bygg- og miljøteknikk
Studieprogram: Bygg- og miljøteknikk
Uteksaminert: 2018
Arbeidssted: Asplan Viak
Tittel: Akustiker

Det er spennende å være med å formgi prosjekter, enten det er en enebolig, et kulturhus eller en hel bydel.

Jeg får jobbe med mennesker

Navn: Kristina Bjerrehorn og Hans Ivar Andersen
Studieprogram: Bygg- og miljøteknikk
Arbeidsted: Skanska og Aas-Jakobsen

I denne videoen får du blant annet møte de tidligere byggstudentene Kristina Bjerrehorn som jobber i Skanska som prosjektingeniør og Hans Ivar Andersen som er rådgivende byggingeniør i Aas-Jakobsen.


Næringslivsringen

Næringslivsringen

Næringslivsringen er en samling bedrifter og organisasjoner i bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen som samarbeider aktivt med studieprogram bygg- og miljøteknikk. De støtter og tilrettelegger for å knytte undervisningen til næringslivet.

Dette skjer blant annet gjennom støtte til fadderperioden for nye byggstudenter, til kjøp av bærbare PCer for nye bygg-studenter, andre trivselstiltak i samarbeid med linjeforeningen, og aktiv hjelp for å sikre relevante sommerjobber og praksis for alle studenter.

Logo Næringslivsringen

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.