Bygg- og miljøteknikk

Masterprogram (Sivilingeniør) 2-årig, Gjøvik

Bygg- og miljøteknikk

– Studieretning: Digitale byggeprosesser
To studenter sitter foran dataskjermer
Foto: Geir Mogen/NTNU

Stort behov for digital kompetanse

Hele bygg- og anleggsnæringen står nå midt i en rask og omveltende teknologisk utvikling. Digitalisering vil radikalt endre måten vi jobber, samhandler og kommuniserer på.

Digital kunnskap og ferdigheter er identifisert som den største utfordringen for bransjen i årene framover og det vil være stor etterspørsel etter kandidater med slik kompetanse.

Denne studieretningen vil bidra til at du får kompetanse til å spille en sentral rolle i det digitale skiftet som hele byggenæringen har tatt initiativ til gjennom Digitalt veikart.


Dette sier studentene

 

"Det mest spennende ved dette studiet er at det jobbes med prosjekter som vi selv får bestemme problemstillingen på" 

Magnus Gravningen

Les mer om hva studentene selv sier om studieretningen


Helhetlig digitalisering

Studieretningen vil gi deg en inngående forståelse for byggeprosesser og hvordan denne kan digitaliseres. Innen digitalisering vil du få kunnskap om etablering av en digital tvilling (se figurene nederst på siden) og etablering av planlagte og eksisterende byggeprosjekter.

Innholdsrikt studium

Studieretningen inneholder emner som gir deg en bred faglig basis. Du vil lære om alt fra prinsipper og metoder for informasjonsmodellering og bruk av standarder, mulighetene for automatisering, digital regelsjekking og støtte av arificial intelligence (AI), bruk av laserscanner, droner og annet digitalt utstyr for datafangst – Internet of Things (IoT) og Big Data, til å utforske bruk av gaming og VR teknologi for bedre samspill om digitale prosjekter.

Vi forutsetter at du har egen bærbar Gaming PC for å kunne benytte avansert programvare og tilhørende utstyr som VR briller og lignende.

Prosjektstøttet undervisning

Byggeaktiviteter gjennomføres nesten alltid som prosjekt, der fageksperter samarbeider om gode løsninger. I studieretningen vil mye av innsatsen være prosjektstøttet arbeid basert på virkelige byggeprosjektet. Dette vil gi både faglige erfaringer og samarbeidserfaringer som er nyttig for å gjøre en god jobb etter endt utdanning.

Det legges opp til et nært samarbeid med byggenæringen, myndigheter, og utviklere av programvare og digitalt teknologi.

Samarbeid og gruppeundervisning

Det er mye gruppearbeid hvor studentene presenterer for hverandre underveis. Spesielt første studieår er det utstrakt samarbeid mellom emner. Emnene gjennomføres som regel innenfor intensiv-perioder. Det forutsettes derfor at du er tilstede på campus og tar emnene i første året som en pakke. I andre studieår, er du friere til å ta enkeltemner.

Muligheter for spesialisering

Denne studieretningen inkluderer fordypningsemner som gir deg mulighet for spesialisering og forberedelse for gjennomføring av en masteroppgave i samarbeid med næringen.

Se studieplan for studieretningen, emner og emnebeskrivelser

Bygningsinformasjonmodellering

 • Smaragdbygget Gjøvik
  Smaragdbygget NTNU Gjøvik
 • Snitt av smaragdbygget Gjøvik
  Digital tvilling av Smaragdbygget
 • Snitt smaragdbygget
  Digital tvilling av Smaragdbygget
 • Snitt smaragdbygget
  Digital tvilling av Smaragdbygget