Bygg- og miljøteknikk

Masterprogram (Sivilingeniør) 2-årig, Trondheim og Gjøvik

Bygg- og miljøteknikk

bilde

student på bygg- og miljøteknikk

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om bygg- og miljøteknikk

Om bygg- og miljøteknikk

Sivilingeniører med en master i bygg- og miljøteknikk bygger og drifter systemer som får samfunnet til å fungere: veier, broer, drikkevann, avløpsvann, energiforsyning, boligbygging og bymiljø.  


Opptak

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året og du søker via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp ca. 60 studenter. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

De fleste sivilingeniører fra master i bygg- og mijløteknikk jobber hos entrepenører, rådgivende ingeniører, byggherrer, teknologibedrifter eller forskningsinstitusjoner. Mange har også startet sin egen bedrift.


Studiets oppbygging

Studiets oppbygning

Masterstudiet i bygg- og miljøteknikk er 2-årig, og bygger på en bachelorgrad innen bygg- og miljø eller tilsvarende. 

Studiet er organisert i fem studieretninger:


Studieveiledning

Studieveiledning

Har du spørsmål om studieprogrammet eller noe faglig? Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere:

epost: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i ingeniørfag
Studieprogramkode: MIBYGG
Studiepoeng: 120

Sted: Trondheim og Gjøvik
Opptak: NTNU søknadsweb
Karakterkrav: C

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for bygg- og miljøteknikk
Institutt for konstruksjonsteknikk
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Vertsfakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Sivilingeniør

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.