Masterprogram, Gjøvik

Helsefremmende lokalsamfunnsarbeid

– Videre studier

Studiet kan kvalifisere til PhD-utdanninger (doktorgrad) i inn- og utland.

Eksempel på aktuelle PhD-program:

  • Innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat sektor (INTOP) ved Høgskolen i Innlandet
  • Klinisk medisin
  • Sykepleie

Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.)

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Undersøkelser viser at personer med doktorgrad har svært høy grad av sysselsetting. Akademia blir ofte ansett som den vanligste karriereveien for personer med doktorgrad, men en stor andel av våre doktorer går videre til ledende jobber innen privat næringsliv.