Masterprogram, Gjøvik

Helsefremmende lokalsamfunnsarbeid

– Utenlandsopphold

Helsefremmende arbeid i lokalsamfunnet ses i en internasjonal sammenheng.

Forholdet mellom det globale og det lokale er en integrert del av studiet. Det er muligheter for internasjonal erfaring gjennom kortere og lengre utenlandsopphold.

I emnet MHL4031 er det muligheter for ekskursjon til et prosjekt i Norge eller utlandet etter studentenes eget valg i forbindelse med semesteroppgaven (eksamensoppgaven). For studenter som ønsker det, vil det bli tilrettelagt for et 2 – 4 ukers besøk ved Manavodaya-instituttet i India.