Masterprogram, Gjøvik

Helsefremmende lokalsamfunnsarbeid

– Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for yrkesutøvere innen et bredt spekter av yrker. Det kan være helse- og sosialarbeidere, lærere, politi, teknologiske og miljørettede yrker, HMS- arbeidere, politikere og administratorer, og yrkesutøvere innen kultur, idrett og friluftsliv. Studiet henvender seg også til personer med bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag.  

Som ferdigutdannet vil du være kvalifisert for å lede endrings-og utviklingsprosesser i samarbeid med ulike brukergrupper og ha kompetanse som er egnet for å skape utvikling og fornyelse innenfor en sektor ­eller et fagfelt. ­Kunnskapen kan anvendes på individ-, gruppe- eller systemnivå.

Eksempler på jobb studenter har fått etter fullført master:

  • Folkehelsekoordinator i fylkeskommune
  • Mellomledere i kommune
  • Forsker innen rusfeltet i spesialisthelsetjenesten
  • Spesialrådgivere innen folkehelse
  • Undervisning