Masterprogram, Gjøvik

Helsefremmende lokalsamfunnsarbeid

Om helsefremmende lokalsamfunnsarbeid

Studiet er et samarbeid mellom NTNU i Gjøvik og Høgskolen i Innlandet. Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid er en utdanning som kvalifiserer for helsefremmende arbeid i vid forstand.  Det gjelder alt fra planarbeid, ledelse, fagutvikling og forskning, til handlingsorientert lokalsamfunnsarbeid i Norge og internasjonalt. Helsefremmende lokalsamfunnsarbeid utvikles gjennom et samarbeid mellom aktører i lokalsamfunnet og ulike fagmiljøer. Studiet har en handlingsorientert tilnærming for å styrke lokalsamfunn som helsefremmende arena generelt, og bedre velferdstilbudene for marginaliserte grupper.


Opptakskrav

Det generelle grunnlag for opptak er minimum 3-årig bachelorutdanning, samt to års relevant yrkespraksis.


Jobbmuligheter

Studiet  kvalifiserer for yrker innen en bredt spekter; helse- og sosialarbeidere, lærere, politi, teknologiske, og miljørettede yrker, HMS- arbeidere, politikere og administratorer, og yrkesutøvere innen kultur, idrett og friluftsliv. Studiet henvender seg også til personer med bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag.


Studiets oppbygging

Studieprogrammet utgjør 120 studiepoeng. Studiet organiseres som et emnebasert (7 emner) deltidsstudium over fire år. Studiet kan etter avtale gjennomføres på kortere tid. Dette vil bli forsøkt tilrettelagt på best mulig måte.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere.

Fakta

Gradsnavn: Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid
Studieprogramkode: MHPCC
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Deltid over 4 år

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: Studiet lyses ut hvert andre år. Neste opptak forventes å være våren 2018, med søknadsfrist 15. april
Informasjonens gyldighet: Studieåret 2016-2017