MASTER, 2-ÅRIG

Master i helsevitenskap

– Studieveildning

Studieveileder

Ta gjerne kontakt med vår studieveileder hvis du har spørsmål om master i farmasi. Du kan kontakte Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie på e-post ism-post@medisin.ntnu.no eller telefon 72 82 07 00. Du kan også ta direkte kontakt med vår studieveileder Sindre Aasheim Norås.


Utdanningsvalg og karriere

  • for deg som ønsker tips og råd for utdanningsvalg, om det å være ny student, studie- og eksamensteknikker, presentasjonsteknikk, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter

Tilrettelegging av studiene