Master i helsevitenskap - dette sier studentene om studiet sitt

Masterstudiet i helsevitenskap ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap har vært til stor inspirasjon og nytte. Etter mange år i klinisk helsearbeid var det svært interessant å få anledning til å reflektere sammen med andre rundt felles og ulike erfaringer med helsevesenet. Ikke minst var forelesninger og litteratur som satt søkelyset på den større samfunnsmessige sammenhengen mange av utfordringene helsevesenet, og enkeltmennesker, står midt oppe i både tankevekkende og opplysende. Jeg fikk satt egen yrkespraksis i perspektiv, og utviklet min evne til analytisk tenkning. Utover dette opplevde jeg studentmiljøet som veldig positivt og stimulerende, og foreleserne som både dyktige og imøtekommende. Muligheten til å kombinere jobb og studier var nok avgjørende for at jeg fikk anledning til å ta dette masterstudiet. De to årene jeg studerte helsevitenskap var så givende og inspirerende at jeg et år etter studiene startet på en phd i helsevitenskap, og i dag arbeider jeg ved NTNU Samfunnsforskning AS som seniorforsker innen tema funksjonshemming og samfunn. Jeg anbefaler gjerne alle helsearbeidere som ønsker anledning til fordypning og refleksjon rundt egen praksis, og å få løftet sitt faglige blikk til å ta masterstudiet i helsevitenskap ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap. Her møter du et stimulerende, utfordrende og støttende miljø.

  - Sylvia Söderström

Studiet i helsevitenskap har svart til de forventningene jeg hadde. Vi fikk en meget god innføring i metode, statistikk og helsevitenskapelige teorier. Det spesielle med master i helsevitenskap ved NTNU er at vi får innblikk i forskjellige forskningskulturer.Dette var svært nyttig for meg og for valgmuligheter i forhold til masteroppgave.
Jeg jobbet som fysioterapeut før masterstart. Nå skal jeg være med på å starte en forsknings- og utviklingsavdeling ved samme arbeidssted (Hernes Institutt) ved siden av klinikk.
Jeg vil anbefale dette studiet til alle som ønsker å ta en teoretisk videreutdanning i helsefaglige emner.

  - John Henry Strupstad

Jeg startet på mastergradsstudiet i helsevitenskap umiddelbart etter sykepleieutdanningen fordi jeg var sulten på mer kunnskap, og hadde en sterk interesse for og et mål om å jobbe med helsefremmende arbeid. Mastergradsstudiet i helsevitenskap har gitt meg en solid innsikt i ulike problemstillinger knyttet til individuelle og samfunnsmessige helseutfordringer, samt mulige løsninger av disse. Gjennom obligatoriske fag og valgemner har jeg har fått muligheten til å skreddersy utdanningsløpet mitt i forhold til mine faglige interesser.
Utdanningen har gitt meg et verktøyskrin bestående av blant annet metodologisk kunnskap, kritisk og analytisk tenkning og etisk refleksjon; kunnskap som har vært helt uvurderlig både i utdanningssammenheng og i arbeidslivet. Både vitenskapelige og administrativt ansatte ved instituttet er svært kompetente og serviceinnstilte. Alt i alt er jeg svært fornøyd og vil på det varmeste anbefale masterstudiet i helsevitenskap! Terningkast seks.
Jeg fikk drømmejobben, og arbeider nå gjennom Intro-innherred trainee; et traineeprogram med formål om å rekruttere unge mennesker med høy utdanning tilbake til Nord-Trøndelag. I løpet av traineeperioden skal jeg hovedsakelig jobbe med helsefremmende arbeid og utvikling av folkehelsearbeidet i Verdal og Levanger kommune, samt Innherred samkommune. Arbeidet er kjempespennende, og mastergradsutdanningen i helsevitenskap gjør at jeg føler meg godt rustet til kommende utfordringer.

  - Dina Heimburg

Eg likte særleg godt det holistiske menneskesynet som studiet er basert på. Det at mastergrada favnar eit så breitt fagområde gjer ein aktuell som arbeidssøkjar innan svært mange arbeidsområde. Gjennom å skrive om eit tema eller ei brukargruppe ein er særleg oppteken av i masteroppgåva, kan ein skaffe seg både ein og to føter innanfor arbeidsmarkedet i det aktuelle fagfeltet. Mastergrada mi og det tema eg skreiv om i masteroppgåva var heilt avgjerande for at eg fekk den jobben eg ønskte meg etter endt utdanning. Eg arbeider som ergoterapeut, men med moglegheit til å ta meir omfattande og utfordrande vurderingar enn eg hadde kjent meg kompetent til utan mastergrada. Eg vil varmt anbefale studiet til andre.

  - Reidun Beate Tystad