Master, 2-årig

Master i helsevitenskap

– Oppbygning

Master i helsevitenskap består av 45 studiepoeng obligatoriske emner, 30 studiepoeng valgfrie emner og 45 studiepoeng masteroppgave. Studieprogrammet er organisert som et fulltidsstudium over to år eller som et deltidsstudium over fire år.

Fordypningsvalg

Det tilbys fordypninger i helsepsykologi, helsesosiologi, vitenskapsteori, innvandring, u-landsproblematikk, organisasjon og organisering, selvmordsforebygging og funksjonshemming.

Målet med de ulike fordypningsemnene er å sette helse, helsearbeid og omsorg inn i et samfunnsvitenskapelig perspektiv ved å fokusere på samspillet mellom disse faktorene og det omliggende samfunn og dets kulturer. En innføring i helsetjenestens oppbygging og virkemåte vil være en forutsetning for å kunne forstå det samspillet.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
HLS3000 Helsevitenskapelig teori 15
HLS3004 Kvalitative metoder 7,5
HLS3007 Vitenskapsfilosofi, etikk og metoderefleksjon 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
HLS3002 Kvantitative metoder og statistikk m/ en ukes forkurs 7,5
HLS3008 Kvalitative metoder - Praktisk kunnskapsbytting og evaluering 7,5
  Valgemner (se liste nedenfor) 15

 

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  Valgemner (se liste nedenfor) 15
HLS3900 Masteroppgave 15
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
HLS3900 Masteroppgave 30

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
HLS3000 Helsevitenskapelig teori 15
Valgemner (se liste nedenfor)
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  15

 

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
HLS3004 Kvalitative metoder 7,5
HLS3007 Vitenskapsfilosofi, etikk og metoderefleksjon 7,5
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
HLS3002 Kvantitative metoder og statistikk m/ en ukes forkurs 7,5
HLS3008 Kvalitative metoder - Praktisk kunnskapsbytting og evaluering 7,5

 

3. år

Valgemner (se liste nedenfor)
Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
HLS3900 Masteroppgave 7,5
  7,5
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
HLS3900 Masteroppgave 7,5
  Valgemner (se liste nedenfor) 7,5

 

4. år

Sjuende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
HLS3900 Masteroppgave 15
Åttende semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
HLS3900 Masteroppgave 15
Valgbare fordypningsemner
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester
FUH3505 Tegnspråk og døvhet 7,5 Høst/vår
HLS3502 Veiledet selvvalgt studium 1    
HLS3505 Selvmordsforebygging 7,5 Høst
HLS3506 Helse- og sykdomssosiologi 1 7,5 Høst
HLS3507 Helse- og sykdomssosiologi 2 15 Høst
HLS3508 Forskning på helsefremming 7,5 Vår
HLS3509 Barn og velferd 1 7,5 Vår
SARB3500 Barndom - familie - barnevern 7,5 Høst
SARB3506 Funksjonshemming: teori, sosialpolitikk og hverdagsliv 1 7,5 Høst
SARB3507 Funksjonshemming: teori, sosialpolitikk og hverdagsliv 2 15 Høst
SARB3511 Innvandring, integrasjon, mangfold 1 7,5 Vår
SARB3512 Innvandring, integrasjon, mangfold 2 15 Vår
SARB3513 Psykisk helsearbeid 7,5 Høst
GEOG3506 Geography, Health and Development 7,5 *
KLH3002 Epidemiologi 7,5 *
KLH3010 Samhandling i helse- og omsorgstjenesten 7,5 *